Biznis

Nova sredstva za Rudnik Zenica

Novi Nadzorni odbor i dokapitalizacija RMU Zenica
Novi Nadzorni odbor i dokapitalizacija RMU Zenica

Nova sredstva za Rudnik Zenica- Trideset i sedma Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 29. decembra 2015. godine u Sarajevu donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani.

Dužnosti su razriješeni – Enver Agić, Milenko Obad, Selvedin Subašić, Izudin Džafić, Elvir Nezirević i Jakub Dinarević.

Trideset i sedma Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo donijela je i Odluku o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d – Sarajevo ispred državnog kapitala.

U svojstvu vršilaca dužnosti, na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše 3 (tri) mjeseca, imenovani su Adnan Terzić, Izet Žigić, Milenko Obad, Jakub Dinarević, Kerim Balta i Sead Rešidbegović.

Na trideset i šestoj Skupštini održanoj 26. avgusta 2015. godine, ispred grupe dioničara sa preko pet procenata dionica sa pravom glasa, na mandat od četiri godine imenovan je Tarik Karić.

Predstavnici dioničara su usvojili i Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH za period 2016 – 2018. godina. Planom poslovanja planirana su ulaganja 2,4 milijarde KM iz vlastitih i eksternih izvora finansiranja. U trogodišnjem periodu prioritet je početak gradnje novih kapitalnih projekata – TE “Tuzla” – Blok 7, HE “Vranduk” , MHE na Neretvici i VE Podveležje.

Novi Plan predviđa investiciona ulaganja u rudnike u iznosu 434,7 miliona KM i to kroz dokapitalizaciju ovih zavisnih društava.

Programom o prestruktuiranju elektroenergetskog sektora u BiH, nastavljaju se aktivnosti na prestruktuiranju EPBiH i rudnika uglja u sastavu Koncerna EPBiH. Prva faza u prestruktuiranju EPBiH je formiranje Operatora distributivnog sistema (ODS).

Skupština je također donijela odluke o realokaciji planiranih sredstava za ulaganja tokom 2015. i 2016. godine u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2015 – 2017. godina, dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Zenica“ kao i Odluku o odobravanju odluke o dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RU “Kreka”.

Nakon izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala održana je i sjednica Nadzornog odbora.

akta.ba

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem

VIDEO: Zenica – Jutro u “čeličnom gradu”

PRETPLATITE SE NA BOSNIA VIDEO YOUTUBE KANAL KLIKOM NA: