Politika

Politika

SDP: obavijest i poziv

SDP: obavijest i poziv – Nakon što  smo na rođendan grada Zenice 20.03. organizirali Javnu tribinu “BiH u kandžama globalizacijskih procesa”...

Politika

SDP BiH – Obavijest i poziv

Predsjednštvo  SDP BiH  usvojilo je Plan izrade izbornog programa za Opće izbore 2018. godine. U sklopu navedenog dokumenta planirane su posjete lokalnim...

Politika

Mladen Simić na čelu SDP Zenica

Mladen Simić novi je predsjednik Gradskog odbora Socijal-demokratske partije u Zenici. Izbori su održani na nivou gradske organizacije, po principu jedan član...