Žuta minuta

Naše

Prosvjetari – druga linija odbrane

Zamislite život i rad jednog nastavnika koji radi 10-15 godina u školi, u državi poput Bosne i Hercegovine sa resursima koje ti ta država da za rad. Kredu...