Naše

Rektor UNZE dr. Damir Kukić za Zenicablog o policijskim istragama, anonimnim prijavama, tužbama….

Portal Zenicablog je izvještavao o slučaju “potvrde o nevođenju postupka” prilikom (re)izbora dekana Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici (UNZE), i to NA OVOM LINKU nakon čega smo dobili i kratak odgovor rektora UNZE dr. Damira Kukića, kojeg smo objavili OVDJE.

Nakon toga uputili smo novi niz pitanja rektoru Kukiću, da bi ove sedmice dobili pismeni odgovor, kojeg objavljujemo u cijelosti, sa postavljenim pitanjima.

Zenicablog pitanje: 

Pitamo Vas da li je moguće, te ako jeste, kako, da prvooptuženi iz pomenute presude, u to vrijeme očigledno sa validnom, podignutom i vjerovatno potvrđenom optužnicom, od strane bugojanskog suda, dobije potvrdu da se protiv njega ne vodi krivični proces?

Ukoliko niste imali te informacije, koje ukazuju na to da je počinjeno krivično djelo ili izdavanja nezakonite potvrde ili falsificiranja, da li ćete sada, kada smo vam ukazali na to, izvršiti ono na što Vas obavezuje zakon?

Da li Vi lično i kao rektor smatrate da li je u ovom slučaju počinjeno kršenje Statuta UNZE i to u Članu 129., u najmanje tri stava, F, G i J ? Vjerujemod a nije potrebno da Vam citiramo pomenute članove Člana 129. Statuta UNZE?

Da li ste do trenutka kada čitate ovaj Upit dobili, te ako jeste, da li ste postupili po Zahtjevu, upitu ili traženju sličnih podataka od strane resornog Ministarstva ili prosvjetnog inspektora?

Da li vam je bila poznata činjenica da je izabrani dekan, u prošlom mandatu, koji je počeo 1.3.2014., kad je izabran, već imao presude o nanošenju tjelesnih ozljeda, što je u ozbiljnoj koliziji sa stavom G, Člana 129. Statuta, a da potoji vjerovatnoća da je i tada, u prvom izboru za dekana, priložena potvrda o nevođenju procesa i nekažnjavanju, iako je pomenuti 2006. u jednom ugostiteljskom objektu počinio napad.

Ukoliko Vam ni ove činjenice nisu bile poznate, a sada jesu, namjeravate li sada postupiti po Statutu i Zakonu, te izvršiti provjere?

Odgovor rektora Kukića: 

Dekan MTF Bušatlić i rektor Kukić

Na protokolu Rektorata Univerziteta u Zenici 26.08.2019. godine  protokolisan je akt Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, pod brojem : 01-35-11-2943/19. Istog dana sam, postupajući prema tom aktu, uputio dopise dekanu Metalurško-tehnološkog fakulteta prof.dr. Ilhanu Bušatliću, zatim Komisiji za sprovođenje konkursne procedure, te predsjedavajućem Naučno-nastavnog vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta s ciljem dobijanja svih potrebnih informacija i očitovanja vezanih za tvrdnje iz anonimne predstavke koja je dostavljena uz pomenuti akt Ministarstva.

Nakon dobijenog Izvještaja prof.dr. Jusufa Durakovića, predsjednika Komisije za izbor dekana Metalurško-tehnološkog fakulteta, utvrđeno je kako je prof.dr. Ilhan Bušatlić predao kompletnu dokumentaciju traženu konkursnom procedurom i tekstom Konkursa za izbor dekana Metalurško-tehnološkog fakulteta (objavljenog u listu „Oslobođenje“ 21.12.2017.). To znači da se u dokumentaciji nalaze i akti koji su neophodni za realizaciju konkursne procedure za izbor dekana, a koji su predviđeni članom 120 Statuta Univerziteta u Zenici, odnosno odredbama Statuta preciziranim članom 70. stav (2) tačka c) : (Uvjerenje Općinskog suda u Bugojnu, od 29.01. 2018. godine), te članom 70. stav (2) tačka d) : (Uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova Travnik, Policijska stanica Bugojno, od 26.01.2018. godine). U Izvještaju predsjednika Komisije za izbor dekana dostavljena je i Zabilješka Komisije o dva dostavljena uvjerenja.

Izjašnjenje dekana Metalurško-tehnološkog fakulteta prof.dr. Ilhana Bušatlića je protokolisano na Rektoratu Univerziteta u Zenici 05.09.2019. godine. Iz izjašnjenja i dostavljene dokumentacije može se utvrditi  :

– dokumentacija za konkurs za izbor dekana je bila kompletna i u njoj se nalaze i akti koji su

definirani članom 70. stav (2) tačka c) Statuta UNZE : Uvjerenje Općinskog suda u Bugojnu od

29.01.2018 godine, te članom 70. stav (2) tačka d) : Uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova

Travnik, od 26.01.2018.;

– dokumentacija za konkurs za izbor dekana 2013 godine sadrži i akte koji se odnose na ispunjavanje

uvjeta iz člana 70 stav (2) tačke c) i d) Statuta Univerziteta u Zenici : Uvjerenje Kantonalnog suda u

Novom Travniku, od 20.11.2013. godine i Uvjerenje Policijske stanice Bugojno, od 22.11.2013.;

– inspektorima Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona,

prilikom provedena dva inspekcijska pregleda, data je na uvid sva tražena dokumentacija.

Svu ovu dokumentaciju sam dostavio i Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Što se tiče vašeg pitanja u kojem pominjete „izdate nezakonite potvrde“ i „falsificiranje“, napominjem da drugi organi i institucije imaju nadležnost to istraživati i utvrđivati, tako da to i ne mogu komentirati. Imam saznanje da su u toku operativne radnje organa MUP-a radi provjere istinitosti elemenata prijave o navodnoj predaji falsificiranih dokumenata, odnosno o navodno nezakonitom imenovanju prof.dr. Ilhana Bušatlića na poziciju dekana Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Obzirom da se u anonimnoj predstavci, te u vašem pitanju, ukazuje na donošenje konkretne sudske presude, u toku su aktivnosti na temelju kojih će se ustanoviti zvanične činjenice neophodne za daljnje postupanje. Tada će se utvrditi da li su se, eventualno, stekli uvjeti za primjenu člana 129. stav (1) tačka f) i tačka g) Statuta UNZE, koji eksplicitno propisuju kada se dekan razrješava dužnosti, kao i da li će moje postupanje, kao rektora, biti utemeljeno na odredbama člana 129. stav (2) Statuta UNZE.

Zenicablog pitanje: 

Da li imate saznanja, te ako imate, koja, da su po različitim osnovama, anonimnim i javnim prijavama, protiv Vas lično i kao rektora u toku četiri-pet istraga pred policijskim i pravosudnim organima u Zenici i ZDK? O kojim se slučajevima radi?

Odgovor rektora Kukića: 

Nemam zvaničnu informaciju da se protiv mene vodi istraga pred policijskim i pravosudnim organima.

Protiv mene je tokom 2016 godine, kada sam obavljao dužnost Predsjedavajućeg Senata UNZE, podnijeta prijava. Kantonalno tužilaštvo Travnik donijelo je Naredbu, od 23.11.2018. godine, kojom se obustavlja istraga protiv mene.

Zenicablog pitanje: 

Da li Vam je poznat slučaj “aneksiranja” Ugovora o izgradnji građevinskih objekata uokviru UNZE, na osnovu kojih su drugim pravnim licima osigurana određena pogodovanja, koja su sad predmet ispitivanja. Obzirom  da je te odluke donio Upravni odbor UNZE, morali ste biti obavješteni, te postupati po njima. Zašto niste, iako se radi o vidno nezakonitim odlukama, o tome obavjestili nadležne policijsko-pravosudne organe?

Odgovor rektora Kukića: 

Nadam se da sam pravilno razumio ova pitanja.

U njima pominjete da su nekim aneksom „drugim pravnim licima osigurana određena pogodovanja“, te da je Upravni odbor UNZE donio neke odluke za koje tvrdite da je riječ „o vidno nezakonitim odlukama“. U arhivi Rektorata UNZE smo provjerili i nismo našli niti jednu odluku suda (jer sud je nadležan da utvrdi ko je i kome osigurao određena pogodovanja), niti raspolažemo aktom kojim neko nadležno tijelo utvrđuje da je određena odluka Upravnog odbora UNZE nezakonita. Molim vas, ukoliko vi imate ove presude ili akte, da ih dostavite kako bi to mogli komentirati. Ovako sve ostaje na nivou paušalnih ocjena koje, čak, prejudiciraju da je nešto nezakonito.

Pretpostavljam da se ovo „aneksiranje“ u vašem pitanju odnosi na izgradnju zgrade Pravnog i Ekonomskog fakulteta koja je započeta 2008 godine i koja je trebala biti završena 2011 godine (a to se nije desilo niti 2019 godine). Za vrijeme mandata dva prethodna rektora UNZE potpisana su i realizirana 3 aneksa Ugovora o javnoj nabavci radova putem otvorenog postupka na izgradnji Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici (prvi aneks je zaključen 26.09.2008. godine, drugi aneks je zaključen 22.10.2013. godine, treći aneks je zaključen 18.11.2014. godine) Za vrijeme mog mandata, nakon sprovedene procedure (dobijanja mišljenja kantonalnog pravobranioca, stava Agencije za javne nabavke, te dobijanja odluke o preraspodjeli budžetskih sredstava od strane osnivača, kao i donošenja odluke Upravnog odbora UNZE), zaključen je i Aneks 4 (29.11.2018. godine) kojim se trebao isplatiti dio retencije izvođaču radova firmi „Almy-gradnja“ d.o.o. Zenica. Međutim, do isplate dijela retencije nije došlo jer je predsjednik UO UNZE gospodin Isaković samoinicijativno i bez odluke UO uputio jedan akt nadležnom Ministarstvu, a na temelju kojeg je, uz procjenu interne revizije, Ministarstvo finansija utvrdilo da se retencija ne isplati do završetka objekta, odnosno do završetka radova na zgradi Pravnog i Ekonomskog fakulteta. To trenutno stvara ogroman problem jer firma „Almy-gradnja“ d.o.o Zenica upozorava da će tužiti UNZE što bi moglo značiti plaćanje odštete za koju će neko biti odgovoran. Kao rektor nastojim, u komunikaciji s nadležnim ministarstvima razriješiti ovaj problem u skladu sa zakonom.

Zenicablog pitanje: 

Da li ste na bilo koji način obavjestili ili upozorili Senat na nezakonitost odluke 01-02-1-1489/18, od 28.03.2018. nazvane ZAKLJUČAK o zaštiti autonomije i digniteta univerzitetskog osoblja i studenata, a koja je u suprotnosti sa važećim Krivičnim i drugim Zakonima FBIH i BIH, koji policijskim i istražnim organima omogućavaju neometan rad. Da li je Vaš lični i stav rektora da se radi o “zaštiti studenata i osoblja”  ili miješanju u rad pravosuđa i istražnih organa. Napominjemo da se relativno slične odredbe nalaze ugrađene i u Statutu UNZE, što nije slučaj sa drugim visokoškoslkim ustanovama.

Odgovor rektora Kukića: 

Zaključak o zaštiti autonomije i digniteta univerzitetskog osoblja i studenata Senat UNZE je donio u skladu s principom autonomije, koji je jedan od najvažnijih indikatora prilikom ocjenjivanja kvalitete studiranja posebno u SAD i EU. Ne znam ko je utvrdio i na temelju čega da je Zaključak Senata UNZE nezakonit. Zaključak je donijet u duhu odredbi Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH (odjeljak 8. Pravni subjektivitet i institucionalna autonomija), zatim odredbi članova 7 i 8 Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona, te u duhu člana 9 Statuta UNZE. Ne vidim kako to akademska zajednica može zaključkom spriječiti rad policije. Ili kako se bilo kakvim zaključkom može neko akademsko tijelo miješati u rad pravosuđa. Uostalom, ako se to desilo, onda objavite  informacije o tome ko, kada i kako je spriječio rad policije na UNZE. Inače, poznato je da su neki mediji, čak i u BiH, štitili slobodu i autonomiju univerziteta od političkih pritisaka, ali ovo je prvi put da neki medij štiti policiju od univerziteta.

Rektorat UNZE, i tada kada je donijet pomenuti zaključak, a i sada, ima dobru i kvalitetnu saradnju i sa policijskim i sa pravosudnim organima. Uvjeren sam da će sve anonimne i druge prijave, kao i legitimno izraženi oblici nezadovoljstva pojedinih zaposlenika zbog osjećaja da su im zakinuta određena prava, dobiti svoj epilog u skladu sa zakonom, bez obzira da li će to nekome odgovarati ili neće. Na mojim saradnicima i na meni je da to ispoštujemo i realiziramo. Tu nema niti dileme niti komentara.

 

 

 

 

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem