Zenica

Očitovanje Službe za urbanizam Grada Zenice o rekonstrukciji JUOŠ “Enver Čolaković” PŠ Gnjusi

Očitovanje Službe za urbanizam Grada Zenice o rekonstrukciji JUOŠ “Enver Čolaković” PŠ Gnjusi – U vezi članka objavljenog na Zenicablogu 15.10.2020. godine, www.zenicablog.com/skola-enver-colakovic-u-zenici-obezbijedila-sredstva-ali-ih-ne-moze-uloziti-u-rekonstrukciju/, dostavljamo sljedeće informacije i dokaze, iz kojih proizlazi neistinitost i neosnovanost navoda, kako slijedi:

U vezi navoda: “U međuvremenu, škola je u potpunosti provela otvoreni postupak Javne nabavke smatrajući da će proces dobijanja građevinske dozvole biti najmanji problem, jer je urbanistička saglasnost izdata u skladu sa članom 69. Zakona o prostornom uređenju i građenju grada Zenica“, ističemo da je urbanistička saglasnost upravni akt kojim se definišu preduslovi za projektovanje i odobravanje buduće promjene u prostoru, kako je to i propisano članom 69. Zakona o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona. Dakle, sama činjenica da je ishodovana urbanistička saglasnost ne znači da će podnosilac zahtjeva imati pravo izvršiti promjene u prostoru, osim ako ne ispuni sve uslove navedene u istoj, a u skladu s važećim propisima koji regulišu predmetnu oblast.

U vezi navoda: “Umjesto da osigura izdavanje građevinske dozvole, gradonačelnik Kasumović je danas u dvorištu PŠ “Enver Čolaković” u Gnjusima napravio još jednu u nizu svojih predizbornih predstava kojom je uznemirio nastavnike i učenike u školi“, treba naglasiti da ispred škole nije bilo nastavnika, niti učenika, nego roditelja koji su razumjeli i podržali Gradonačelnikov govor i obrazloženja.

U vezi navoda ministra Kozlića: “Od tada su krenule opstrukcije, jer u urbanističkoj dozvoli se nigdje kao uslov za građevinsku dozvolu ne navodi rješavanje bilo kakvih imovinsko-pravnih odnosa“, ističemo da je isti apsolutno netačan.

Naime, članom 2. alineja 4. rješenja o urbanističkoj saglasnosti broj: 03-23-3996/19 od 26.05.2020. godine eksplicitno je navedeno da je za dobijanje odobrenja za građenje, između ostalog, potrebno dostaviti i dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima (posjedovni list i identifikaciju za parcelu označenu kao k.č.n.p. 200/1 k.o. Raspotočje; zemljišnoknjižni izvadak za parcele starog premjera koje po identifikaciji parcela odgovaraju parceli k.č.n.p. 200/1 k.o. Raspotočje).

S obzirom da je podnosilac zahtjeva dostavio dokaze iz kojih proizlazi da ni posjedovno ni gruntovno nije titular prava, Služba za urbanizam je aktom broj: 03-19-3882/20 od 20.08.2020. godine obavijestila podnosioca zahtjeva da je potrebno da u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja dostavi dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima sa upisanim pravom posjeda i vlasništva.

Početkom septembra, u Službi su održani sastanci s predstavnicima roditelja, a nakon toga i s direktorom škole koji je došao s predstavnicima roditelja, kada im je detaljno objašnjeno na koji način se mogu riješiti imovinsko-pravni odnosi, a u skadu s odredbom člana 116. Zakona o prostornom uređenju i građenju. Sastanku je prisustvovao i pomoćnik Gradonačelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina koji je dao detaljna pojašnjenja na koji način se može ishodovati saglasnost gradskog vijeća, te ukoliko već naredni dan podnesu zahtjev Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, isti će biti prioritetno obrađen i dostavljen Gradskom vijeću na razmatranje.

Do današnjeg dana nije podnesen zahtjev Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.

Također ukazujemo na činjenicu da su na Zenicablogu objavljeni određeni dokumenti (saglasnost VIK-a, protokol Službe za urbanizam, akt Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport), ali ne i rješenje o urbanističkoj saglasnosti, niti akt kojim se traži dopuna u smislu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Preporučujemo nadležnom ministarstvu da hitno pokrene proceduru sistemskog rješavanja navedenog pitanja, s obzirom da su upisi za većinu škola na području grada isti ili slični.

Prilozi:

  • Posjedovni list
  • Rješenje o urbanističkoj saglasnosti
  • Zahtjev za dopunu predmeta

Služba za urbanizam

Rješenje o urbanističkoj saglasnosti OŠ Gnjusi

Zahtjev za dopunu predmeta_JUOŠ Enver Čolaković PŠ Gnjusi

Posjedovni list i ZK izvadak Gnjusi

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem

VIDEO: Zenica – Jutro u “čeličnom gradu”

PRETPLATITE SE NA BOSNIA VIDEO YOUTUBE KANAL KLIKOM NA: