PERO Zenica
Posuđeno

Četiri godine od eko protesta u Zenici – šta smo tražili, a šta smo dobili?

Četiri godine od eko protesta u Zenici – šta smo tražili, a šta smo dobili? – Prije četri godine, građani Zenice su digli svoj glas protiv zagađenja.

Da se podsjetimo šta smo tražili, a šta smo do danas dobili, navodi EKO Forum Zenica:

Od koga? Šta smo tražili? Šta smo do danas dobili?
od kompanije ArcelorMittal: Poštivanje ekoloških zakona, standarda i propisa FBiH; Umjesto da se smanje emisije, dostavljaju se netačni podaci o mjerenjima emisija sa dimnjaka
Hitna realizacija ekoloških projekata iz Plana aktivnosti za smanjenje zagađenja iz 2008. godine;

Projekti koji su trebali biti završeni 2011 još nisu ni počeli: odsumporavanje koksnog plina, sekundarno otprašivanje na BOF čeličani,…

Neki projekti su završeni (visoka peć), a neki su u početnoj fazi (hibridni filteri na 1/4 aglomeracije).

Hitno osposobljavanje i maksimalno korištenje postojećih kapaciteta za prečišćavanje otpadnih voda i plinova; Da se koriste, vidjeli bismo rezultate. Nažalost, rezultati nisu vidljivi.
U danima nepovoljnih meteoroloških prilika: korištenje alternativnih goriva i smanjenje proizvodnje na minimum;

Kad god se proglase epizode uzbune, ova mjera se primjenjuje.

Međutim, mjerne stanice su neispravne pa se epizode ne proglašavaju.

Investicije prema Ugovoru o dokapitalizaciji iz 2004. godine. Umjesto 165 miliona dolara, investirano je 90 miliona KM.
od Vlade Federacije BiH: Kontrola realizacije ugovornih obaveza iz Ugovora o dokapitalizaciji iz 2004. godine, u vezi sa zaštitom okoliša. Ne samo da nije izvršena, nego se ugovor i dalje krije od javnosti.
od Federalnog ministarstva okoliša i turizma: Pritisak na sve, a posebno velike zagađivače, da poštuju zakone FBiH i standarde koji propisuju dozvoljeni nivo zagađenja iz postrojenja, kako bi građani Zenice imali život dostojan čovjeka u XXI vijeku; Izdavanje nove dozvole za BOF bez učešća javnosti i oklijevanje od godinu dana da se izda nova okolinska dozvola možemo zvati pritiskom samo na građane a nikako na zagađivače.
Javno objavljivanje rezultata monitoringa emisija polutanata iz postrojenja za koja je ovo ministarstvo izdalo okolišne dozvole, u skladu s Arhuškom konvencijom i zakonima FBiH. Podaci su tu, ali nisu javno dostupni.
od Federalne uprave za inspekcijske poslove: Svakodnevne, nenajavljene kontrole rada postrojenja ArcelorMittal Zenica, tokom i izvan radnog vremena, posebno u danima nepovoljnih meteoroloških prilika; I dalje se vrše samo planske inspekcije.
Izricanje maksimalnih kazni za kršenje ekoloških propisa. I dalje se izriču simbolične kazne od po par hiljada KM.
od Općine Zenica: Hitno zakazivanje tematske sjednice Općinskog vijeća sa temom “Analiza stanja okoliša u Zenici”; Sjednica održana u februaru 2013.
Javno objavljivanje Izvještaja o stanju okoliša u Zenici za 2011. i 2012. godinu; Izvještaji dostavljeni i objavljeni na web stranici Eko foruma
Hitna nabavka i puštanje u rad sistema za monitoring kvaliteta zraka u Zenici i izrada katastra zagađivača.

Nabavljen sistem za monitoring.

Mjerne stanice postavljene na pogrešna mjesta.

Kalibraciju i održavanje niko ne vrši.

Server sa mjernim rezultatima nedostupan.

Dio analizatora neispravan i ne radi već dvije godine.

Katastar zagađivača ne postoji.

SO2 nakon 4 godine


______________
FB Komentari koji slijede su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Zenicablog - KOMENTARIŠITE GORNJI ČLANAK pristojno i u skladu s etičkim normama javnog obraćanja! Redakcija Zenicabloga zadržava pravo da neprimjerene komentare bez upozorenja obriše, a u slučaju ponavljanja ili težih prekršaja i onemogući autora da nastavi komentarisanje!
 
loading...