Posuđeno

UINO BIH: Svi originalni dokumenti su kod nas

Nakon što smo prenijeli tekst portala INFORADAR –  UIO BiH pokrivaju međunarodno krijumčarenje naftom i derivatima, stigla nam je reakcija-demant članka u kojem u UINO BIH kažu da je autor članka na portalu Inforadar “iznio svoje mišljenje, koje ne odgovara stvarnom činjeničnom stanju, te da čitaoci moraju imati potpunu i tačnu informaciju. Zato reakciju-demant, kao i izvorni članak, prenosimo u cjelosti:

Uprava za indirektno oporezivanje „ne pokriva“ nikakvo međunarodno krijumčarenje naftom i derivatima, kako to stoji u Vašem tekstu. To je potpuno netačna informacija! Tome u prilog govori činjenica da se u Upravi za indirektno oporezivanje u skladu sa važećim zakonskim propisima i „Listom kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja“, čuva sva orginalna dokumentacija nastala u radu Uprave, uključujući i carinsku dokumentaciju za koju je propisan rok čuvanja, 10 godina. Orginlne carisnke prijave čuvaju se u arhivama carinskih ispostava u čijem radu su i nastale i sve orginalne carinske prijave sa pratećom dokumentacijom postoje ukoliko se radi o carinskim postupcima za koje nije istekao rok za čuvanje arhivskog materijala od 10 godina. Tako u arhivi nadležne carinske ispostave postoje i orginalne carinske prijave sa pratećom dokumentacijom koje pominjete u svom tekstu. Dakle, UIO posjeduje pomenutu dokementaciju i ista nije uništena. „Sporna dokumentacija“ koja je predmet Vašeg pisanja i koju ste objavili na slikama može biti ovjereni primjerak carinske prijave koji se u carinskom postupku predaje deklarantu tj. uvozniku. Ističemo da se, po okončanju svakog carinskog postupka jedan ovjeren primjerak svake carinske deklaracije vraća deklarantu tj. uvozniku, koji također ima obavezu da tu dokumentaciju čuva u skladu sa zakonski propisanim rokovima. Dakle, dokumentacija koja se nalazi na slikama koje ste objavili u svom tekstu nije dokumetacija Uprave za indirektno oporezivanje. Sva orginalna dokumentacija UIO nalazi se u našim arhivama!.

Također, naglašavamo da UIO nikad nije samostalno uništavala dokumentaciju iz arhive. Svako uništenje arhivske građe u UIO vrši se po propisanim pravilima za arhivsko i kancelarijsko poslovanje. Da bi se arhiva uništila Uprava prvo šalje zahtjev Arhivu BiH, nakon toga iz pomenute institucije dolazi inspektor koji pregledava arhivsku građu, te za onu građu za koju su se stekli uslovi za uništenje Arhiv BiH donosi rješenje o uništenju. Nakon toga se arhivska građa uništava, a sve se prati na način da se formira posebna komisija za uništenje iste.

Odjeljenje za komunikacije i međunarodnu saradnju UIO

Banjaluka, 12.01.2021.

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem