PERO Zenica
Zenica

Poziv za osmu sjednicu Gradskog vijeća Zenica

Poziv za osmu sjednicu Gradskog vijeća Zenica – Na osnovu člana 86. i 87. Poslovnika Gradskog vijeća (“Službene novine Grada Zenica”, broj 4/17) sazivam sjednicu Gradskog vijeća Zenica.

Sjednica će se održati 25. maja 2017.godine (četvrtak) sa početkom u 10,00 sati, u velikoj sali Grada Zenica, Trg BiH broj 6.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

1.    Prijedlog Odluke o davanju naziva Gradskoj areni Zenica po imenu rahmetli Husejina Smajlovića

2.    Zapisnik sa sedme sjednice Gradskog vijeća Zenica održane 11. maja 2017.g.

3.    Vijećnička pitanja

4.    Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede u 2016. godini sa Programom mjera za unapređenje poljoprivrede u 2017. godini na području Grada Zenica

IZVJESTILAC: Senada Sejmenović ispred Službe za privredu i finansije
5.    Informacija o radu Agencije ZEDA za 2016. godinu

IZVJESTILAC: Senad Pašalić, v.d. direktor Zeničke razvojne agencije ZEDA
6.    Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana inplementaciji Strategije integriranog razvoja Grada Zenica za 2016. godinu i Plan implementacije strategije za period 2017-2019 godina

IZVJESTILAC: Muhsin Ibrahimagić, koordinator Razvojnog tima
7.    Izvještaji o poslovanju javnih preduzeća u 2016. godini i to:

a)    Izvještaj o poslovanju JP “Parking servis” d.o.o. Zenica

PRILOG: Stav Službe
IZVJESTILAC:Talić Enver, direktor JP “Parking servis”, d.o.o. Zenica  i Sabira Helvida, pomoćnica Gradonačelnika za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove

b) Izvještaj o poslovanju JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2016. godinu

PRILOG: Stav Službe

IZVJESTILAC:Sead Kaknjo, direktor JP “Grijanje”, d.o.o. Zenica i Sabira Helvida

c)    Izvještaj o poslovanju Regionalne deponije “Mošćanica” d.o.o. Zenica za 2016. godinu
PRILOG: Stav Službe
IZVJESTILAC: Emir Zukić, direktor RP “Mošćanica” d.o.o. i Sabira

Helvida

d)    Izvještaj o poslovanju JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica za 2016. godinu
PRILOG: Stav Službe
IZVJESTILAC: Šečić Nedim, v.d. direktora JP “VIK” d.o.o. Zenica i

Sabira Helvida

e)    Izvještaj o poslovanju JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica za 2016. godinu
PRILOG: Stav Službe
IZVJESTILAC: Čivić Eldin, v.d. direktora JKP”Zenicatrans-prevoz putnika”, d.d. Zenica i Jugoslav Anđelić ispred Službe za privredu i finansije
f)    Izvještaj o poslovanju JP “Tržnica” d.o.o. Zenica za 2016. godinu

PRILOG: Stav Službe

IZVJESTILAC: Selma Vidimlić, direktor JP”Tržnica” d.o.o. Zenica i Jugoslav Anđelić ispred Službe za privredu i finansije

8.    Izvještaj Izvršne agencije o realizaciji projekta izgradnje Glavne gradske magistrale

PRILOG: Projekat izgradnje GGM-brošura IZVJESTILAC: Mirsad Heleg, predstavnik Izvršne agencije

9.    Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2016. godinu

PRILOG: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja
IZVJESTILAC: Fatima Vojvodić,v.d. pomoćnica Gradonačelnika za privredu i finansije

10.    a) Izvještaj utroška sredstava Fonda za ekologiju za 2016. godinu

b)    Prijedlog Programa utroška sredstava iz Fonda za ekologiju za 2017. godinu

IZVJESTILAC: Sabira Helvida, pomoćnica Gradonačelnika za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove

11.    Prijedlog Programa sufinansiranja aktivnosti na sanaciji klizišta i odrona za područje Grada Zenica u 2017. godini
PRILOG: Mišljenje broj: 11-44-24732/16 od 14.12.2016,g.
IZVJESTILAC: Mithat Serdarević, pomoćnik Gradonačelnika za civilnu zaštitu

12.    Prijedlog Odluke o obavezi plaćanja naknade za izgradnju skloništa

IZVJESTILAC: Mithat Serdarević
13.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Općinskog štaba civilne zaštite
IZVJESTILAC: Mithat Serdarević

Uz poziv za sjednicu Gradskog vijeća vijećnicima se dostavljaju materijali u elektronskoj formi za predloženi dnevni red uz napomenu da su prispjeli odgovori na vijećnička pitanja postavljeni na web stranici Grada Zenica uz materijal za sjednicu s tim da će isti radi preglednosti naknadno biti uvršteni pod sjednicu na kojoj su postavljeni.

Materijali za predloženi dnevni red kao i “Službene novine Grada Zenica”, broj: 8/17 nalaze se na web stranici Grada Zenica ( www.zenica.ba ).

PREDSJEDAVAJUĆA GRADSKOG VIJEĆA ZENICA
Sanja Renić

 
loading...