Info

Mijenja se plan obuke i vježbi pripadnika OS BiH u inostranstvu

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine (MO BiH) pokrenulo je u institucijama BiH postupak za izmjenu i dopunu Godišnjeg plan obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) u inostranstvu za 2017. godinu.

Kako je Feni rečeno u Ministarstvu odbrane BiH, ovaj postupak je pokrenut na temelju promjena nastalih u nazivu, organizaciji i mjestu održavanja međunarodnih vježbi u inostranstvu u kojima sudjeluju pripadnici OS BiH.

“Naime, riječ je o preciznijem definisanju elemenata Plana i dopune podacima koji nisu bili poznati ili su promijenjeni u odnosu na činjenice koje su bile raspoložive u septembru 2016. godine kada je Ministarstvo odbrane BiH sačinilo inicijalnu verziju Godišnjeg plana obuke i vježbi pripadnika i jedinica OS BiH u inostranstvu  a 2017. godinu…”, pojašnjavaju iz resornog ministarstva.

Istovremeno, ističu da sve promjene ugrađene u Izmjeni i dopuni Godišnjeg plana obuke i vježbi pripadnika i jedinica OS BiH u inostranstvu za 2017. godinu ostaju u planiranim budžetskim okvirima Ministarstva odbrane BiH za ovu godinu.

 
loading...