Biznis

Lakoća poslovanja 2019: BiH najveći pad bilježi u zaštiti manjinskih investitora

Lakoća poslovanja 2019: BiH najveći pad bilježi u zaštiti manjinskih investitora – Kada je u pitanju izvještaj Svjetske banke i “Doing Business 2019” – Lakoće poslovanja koji predstavlja kvantitativne pokazatelje poslovne regulative među zemljama, ove godine je Bosna i Hercegovina među 190 zemalja rangirana na 89. mjestu sa ocjenom 63,82 od maksimalnih 100.

U odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je poboljšanje ocjene za 0,3 boda što, nije uticalo na poboljšanje ranga, te je i po ovom rangiranju BiH zabilježila nazadak za tri mjesta.

Ovogodišnje lošije rangiranje ne znači nužno da se poslovno okruženje u BiH pogoršalo. To ustvari naglašava činjenicu da su druge zemlje poboljšale svoje poslovno okruženje putem značajnih reformi i time su postale konkurentnije, dok u BiH nije došlo do poboljšanja ni u jednoj od oblasti koje se mjere u izvještaju.

Izvještaj BiH o lakoći poslovanja bilježi lošiju ocjenu u odnosu na prošlogodišnji izvještaj za 3 mjesta generalno ali i u skoro svim oblastima lakoće poslovanja osim u rješavanju nesolventnosti.

Najveći pad ranga zabilježen je zaštiti manjinskih investitora 10 mjesta, osnivanju preduzeća 8 mjesta, priključenju električne energije 8 mjesta i mogućnosti kreditiranja za 5 mjesta.

Čak je 128 zemalja od 190 koji se mjere u ovom izvještaju uspjelo primjeniti 314 reformi u odnosu na prošlu godinu.

Prema podacima Lakoće poslovanja, pribavljanje građevinskih dozvola u BiH zahtijeva 16 postupka, traje 193 dana i troškovi iznose 16,3 posto vrijednosti objekta. BiH je olakšala dobivanje građevinskih dozvola potpunom digitalizacijom i rekonstrukcijom zemljišno-knjižnog ureda i katastra.

Globalno Bosna i Hercegovina je rangirana na 183 mjestu od 190 zemalja po pitanju lakoće pokretanja poslovanja.

Prema podacima Lakoće priključenja električne energije, u BiH je potrebno 8 procedura, 125 dana, sa troškovima od 332,6 posto BND-a po stanovniku. Rangirana je  na 123 mjestu od 190 ekonomija u oblasti lakoće priključenja elektične energije.

Prema podacima prikupljenim od strane Lakoće poslovanja, uknjižba imovine zahtjeva 7 procedura, traje 24 dana i košta 5,2  posto od vrijednosti imovine. Gledano globalno, Bosna i Hercegovina se nalazi na 99 mjestu od 190 ekonomija po lakoći uknjižbe imovine.

BiH je smanjila kašnjenja u registraciji imovine u ZK odjeljenju suda i olakšala prenos imovine između preduzeća kompjuterizacijom poslovnog registra.

Kada je lakoća kreditiranja u pitanja Bosna i Hercegovina se nalazi na 60 mjestu od 190 ekonomija po lakoći i mogućnosti kreditiranja.

BiH je otežala pristup kreditnim informacijama sprečavanjem privatnih kreditnih institucija da prikupljaju kreditne informacije o pojedincima.

BiH je ocjenjena sa rezultatom 58,33 u jačini zaštite manjinskih investitora pri čemu viši rezultati pokazuju jaču i bolju zaštitu. U globalnom smislu Bosna i Hercegovina je na 72. mjestu u ovom segmentu.

Kada je poreska politika u pitanju u prosjeku, preduzeća izvrše 33 plaćanja poreza tokom godine, potroše 411 sati na podnošenje naloga za plaćanje, pripremu i plaćanje poreza, a plate porez na teret poslodavca u iznosu od 23,7 posto od ostvarene dobiti. Globalno gledajući BiH je na 139. mjestu.

Zauzimamo 37 mjesto od 190 zemalja u dijelu lakoće međunarodne trgovine.

Prema podacima koje je prikupila Lakoća poslovanja, izvršenje ugovora traje 595 dana i košta 36,0 posto vrijednosti potraživanja. Globalno je na 75 mjestu od 190 ekonomija prema lakoći izvršenja ugovora.

Prema podacima Lakoće poslovanja, stečajni postupak traje u prosjeku 3,3 godine i košta 9 posto dužnikove imovine sa najvjerovatnijim ishodom da će preduzeće biti prodano u dijelovima. Prosječna stopa povrata je 38,9 centi na dolar. U ovom segment od 190 BiH je na 37 mjestu.

Prema ukupnoj ocjeni, sve zemlje bivše Jugoslavije se nalaze ispred BiH, Slovenija 40., Kosovo 44. Srbija 48., Crna Gora 50., Hrvatska 58. mjesto, dok najbolje stoji Makedonija koja je ove godine ušla među prvih top 10 zemalja na zavidnom 10. mjestu.

Najbolje ukupne rezultate u indeksu lakoće poslovanja u svijetu imaju Novi Zeland, Singapur, Danska, Hong Kong, Koreja, Gruzija, Norveška, SAD, Velika Britanija i Makedonija.

akta.ba

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem