Zenica

Kako “traga” Arcelor Mittal ?

Kako “traga” Arcelor Mittal  – Kako samo optimistički zvuči članak “AMZ na tragu rješavanja problema zagađenja iz BOF čeličane”. Skoro da je u ravni sa možda “Medicina na tragu lijeka protiv raka” jer su posljedice skoro pa iste, s time da oboje traje. Doduše, problemi sa BOF-om malo kraće a vjerujem kako je pošlo da će se prije pronaći lijek protiv raka. Toliko o optimizmu.

Problem sa BOF-om se javlja unatrag nekoliko okolinskih dozvola pa je i na OD od 2009.g. bio potpuno definisan problem, zadaci i rokovi. Pod mjerom 3.2 je definisan projekat – Ugradnja sistema sekundarnog otprašivanja na konvertorima i po termin-planu je početak aktivnost definisan za juli 2011.g. i kraj definisan sa izgrađenim postrojenjem i puštenim u normalan rad dec.2015.g. Po starom, već dokazanom načinu komotnog ponašanja i znajući da ih niko neće ni počešati zbog toga, AMZ otkazuje projekat opravdavši se time da je nastupila finansijska kriza. Ta kriza ih nije omela da ostvare profit i u toj i sljedećoj godini. Na isti način se odvijala i odvija sapunica zvana Aglomeracija, gdje su svi filteri trebali biti u radu još od 2008.g. Oni su svečano pustili u rad prvi filter ove 2017.g. , dakle 9 godina poslije roka. Ostale, manje bitne razloge ovdje nećemo elaborirati i ovaj i mnogo sličnih divno ilustruje sve manjkavosti okolinskih dozvola u kojima nema sankcija na neizvršavanje postavljenih zadataka. Kako će dalje teći ova sapunica oko BOF-a ostaje da vidimo jer je navedeno postrojenje još i predmet sudskog postupka. Ja čvrsto vjerujem u onaj skorašnji pronalazak lijeka protiv raka. Toliko o BOF-u.

Nakon dobijanja nove okolinske dozvole, EKO FORUM nije zadovoljan činjenicom da je mnogo bitnih elemenata izostavljeno iz njegovih zahtjeva.
– jedine firme koje vrše određena mjerenja u AM Zenica su “TQM” iz Lukavca i “Dvokut” iz Sarajeva i za mnoga od njih te firme nemaju akreditaciju. EF je insistirao da u tom slučaju ta mjerenja obavljaju akreditovane firme iz regije i taj prijedlog nije usvojen. S druge strane rezultati koje su objavile ove firme nisu validni kako ni po metodi tako ni po konačnim rezultatima. Naravno, rezultate koje u svojoj režiji radi Arcelor Mittal ne možemo priznati ni po kojem osnovu, jer komentar nije potreban.
– u zahtjeve za ispitivanjem nisu ušla ni ispitivanja benzena i benzo-a-pirena (BaP) u lebdećim ćesticama PM 10, kao ni
organski polutanti POPs (dioksini, furani, PCB itd).
– postavljanje mjernih uređaja na mjesta i broju predviđena propisima, na Koksari i Aglomeraciji.
– postavljanje, rad, održavanje opreme mjernih stanica nije ni blizu uslova koje treba obezbijediti. Od napomene da se oprema treba redovno baždariti, da to može obavljati verifikovana i akreditovana ustanova ( uzalud očekivanja da to konačno preuzme Metalurški institut, nakon donošenja odluke i prenošenja nadležnosti jer je pitanje da li oni to mogu uopšte raditi zbog raznoraznih problema ).
– nismo zadovoljni radom predstavnika federalne inspekcije koja ima svoju stalnu kancelariju u Zenici, spec. zbog AM, poslije ovih epizodnih stanja nije našla za shodno ni da se javi bilo kome.

Raduje nas i istovremeno brine najavljeni projekat “Green city action” pokrenut od strane EBRD-a za BiH. Raduje, jer su prepoznali važnost ovog zeničkog problema i u globalnim granicama, koji je posljedica djelovanja jedne globalne, multinacionalne kompanije. A kako se AM ponaša tamo gdje mora poštovati zakon, pokazao je u najavljenoj kupovini sada zatvorene željezare u Tarantu (Italija). Ista je zatvorena između ostalog i zbog nalaza dioksina u okolini željezare i da bi krenuli u proizvodnju spremni su uložiti 1,1 milijardi eura samo u ekološke projekte od toga 280 miliona eura u sanaciju posljedica zagađenja. Tamo neće “tragati” već će odmah krenuti u realizaciju.

Brine nas da novac ( predviđenih 250.000 eura je ozbiljan novac za ovu namjenu ) neće završiti u rukama onih koji su se i do sada naradili i skupili i previše novca na sličnim radovima bez milimetra pomaka naprijed. Pored ostalog, valjda neće biti i sukoba interesa između resornih službi u Arcelor M i recimo Univerziteta Zenica kao mogućeg “izvođaća” projekta. S malom napomenom da se projekat predviđa u trajanju 6 mjeseci a za recimo ocjenu rezultata mjerenja emisije putem kontinuiranog monitoringa potrebno je 12 mjeseci ispitivanja.
Nakon svega, bili bi sretni da poslije već mnogih loših iskustava sa Arcelor Mitalom mediji zauzmu ako ne kritičan, onda stav sa rezervom jer su sa svojim dosadašnjim rezultatima legitimisali svoje ponašanje u BiH.


S poštovanjem. Eko Forum – Alibegović Zlatan

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem