PERO Zenica
Biznis

Hotel Metalurg City Centar u trećem pokušaju kupio “Metalurg City  Center” d.o.o.

Hotel Metalurg City Centar u trećem pokušaju kupio “Metalurg City  Center” d.o.o. – Nakon neuspjelih prethodnih javnih nadmetanja održano je treće ročište za javnu prodaju Hotela Metalurg City Centar. Za najpovoljnijeg ponuđača proglašen je  “Metalurg City  Center” d.o.o. Zenica, a koji je u obavezi da ponuđenu cijenu u iznosu od 15.100.000 KM (umanjenu za položeno osiguranje) plati u roku od 15 dana od održanog ročišta a najkasnije do 23. 09. 2017. godine.

Ovaj iznos najpovoljniji ponuđač je obavezan uplatiti na transakcijski račun stečajnog dužnika. Hotel je do sada bio u vlasništvu NBI ĆURIĆ d.o.o. Žepče u stečaju. RTVZE

______________
FB Komentari koji slijede su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Zenicablog - KOMENTARIŠITE GORNJI ČLANAK pristojno i u skladu s etičkim normama javnog obraćanja! Redakcija Zenicabloga zadržava pravo da neprimjerene komentare bez upozorenja obriše, a u slučaju ponavljanja ili težih prekršaja i onemogući autora da nastavi komentarisanje!
 
loading...