Zenica

FOTO: Saopćenje za medije Grupe zabrinutih građana Zenice

FOTO: Saopćenje za medije Grupe zabrinutih građana Zenice – Grupa zabrinutih građana Zenice je danas 6. maja organizovala «Šetnju za naše Pujde», do kapije Skloništa za napuštene pse u Stranjanima. Osim dva radnika i dva radnika obezbjedjenja nije nas nitko dočekao.

Na insistiranje nas koji smo došli dopustili su da od nas tridesetpetoro, dvoje uđe u azil i pogleda pse ali su im oduzeli mobitele, iz kojeg razloga ne znamo. Na prvi pogled, prema riječima onih koji su ušli, izgleda dosta uredno, jedina primjedba je bila da nema mnogih pasa koji su nestali sa ulica grada.

Ostavili smo na kapiji pismo sa zahtjevima, i oćutali za sve one pujde koje više nisu među nama, koji su stradali u nepoznatom, na ulicama Zenice, otrovani, ubijeni. Uz pismo smo htjeli da ostavimo i nešto hrane za naše drugare, ali su radnici, konsultujući se telefonom sa nekim zabranili, navodno sve to treba da odobri veterinar. A bila su to fabrička pakovanja hrane koje su šetaći donijeli.

Skup je prošao bez incidenata što moze potvrditi i policija koja je ovaj, najavljeni skup i pratila.

Zahtjevi koje smo uputili upraviteljima azila su vrlo jednostavni:

– Otvoriti vrata posjetiteljima barem dva sata dnevno da bi im se omogućilo da pogledaju i upoznaju pse zbog eventualnog udomljavanja,

– Organizirati zainteresirane volontere koji bi preuzeli na sebe jedan dio poslova oko pasa koji borave u azilu: čišćenje boksova, hranjenje i eventualno izvođenje pasa ako to uvjeti dozvoljavaju.

Ti zahtjevi su vrlo jednostavni, a prije svega imaju uporište u Zakonu i podzakonskim aktima. Takođe imaju samo jedan cilj, a taj je pomoći psima u skloništu i uvjeriti se u javnost i zakonitost rada.

Mi smo dopis o planiranoj šetnji poslali uredu Gradonačelnika Grada Zenice, Gradskoj upravi, i Gradskom vijeću, moleći ih da svojim ugledom i autoritetom pomognu i utječu na rukovodstvo Skloništa da nas taj dan dočekaju i razgovaraju s nama. Takođe smo sve informisali da je događaj prijavljen medijima.

Svima smo priložili i obrazloženje ovog zahtjeva, a to je ukratko:

– sklonište ni nakon više od tri mjeseca nije formalno otvoreno za posjetitelje

– ne postoje zvanične informacije o radu skloništa (broj uhvaćenih pasa, broj pasa smještenih u sklonište, broj eutanaziranih u skloništu, broj udomljenih, informacije o popunjenosti skloništa)

Na naše dopise nismo dobili nikakve odgovore, ali je 5. maja medijima proslijeđeno saopštenje Upravitelja Skloništa «Albe» doo u kojem se tvrdi da «Alba» o svom radu mjesečno obavještava vlasnika – Grad Zenicu. Takođe se navodi da je rad Skloništa transparentan, javan, svima dostupan i lako provjerljiv, te da se svaki medij ili građanin mogao da se najavi i posjeti sklonište za pse. U saopštenju čitamo i da je u protekla 3 mjeseca Sklonište posjetilo više od stotinu pojedinaca, organizacija i medija, te da su građani udomljavali pse.

Mi smo grupa zabrinutih građana i iza nas ne stoji nijedno udruženje, organizacija, niti politička partija. Pokušaj Albe da nas s tim u vezi diskreditira govori u prilog našim zahtjevima.

Nije nam jasno šta konkretno za Upravitelja Skloništa Albu znači transparentnost, javnost i dostupnost, te laka provjerljivost budući zenička javnost nema pristup mjesečnim izvještajima koje je Alba u ugovornoj obavezi dostavljati Gradu Zenici, ali je sasvim očito da nam se tumačenje datih pojmova ne podudara.

Biti transparentan, javan i dostupan ne znači dati par izjava za medije i dopustiti ulaz pojedinim medijskim kućama, te ulaz udomiteljima na način koji onemogućava bliži kontakt sa psima, niti bilo kakav uvid u rad skloništa i politiku udomljavanja.

Nije tačno da je svaki zainteresirani građanin mogao uz prethodnu najavu posjetiti sklonište. To je omogućeno samo pojedincima, u veoma konkretnim, specifičnim situacijama potrage za nekim psom ili udomljenja psa uz prethodno slanje slike psa, uz uplatu takse od 50 KM Albi, te pristupanje Skloništu na kapiji.

Javnost rada i politika otvorenih vrata je zakonska obaveza i ulaz u Sklonište ne bi trebao da zavisi od ličnih veza i poznastava sa uposlenicima istog.

Drago nam je čuti da postoje evidencije, makar i neslužbene o dosadašnjem broju posjetitelja. Nadamo se da ćete javnosti Grada Zenice ustupiti i ostale evidencije a tiču se pasa u skloništu, njihovog broja, te statistika po svim stavkama boravka, udomljavanja, uginuća, eutanazija, kapaciteta.

Svi naši zahtjevi imaju uporište u Zakonu i podzakonskim aktima i imaju samo jedan cilj – pomoći psima u skloništu i uvjeriti se u javnost i zakonitost rada. Ukoliko je stanje onakvo kakvim ga predstavljate, pozivamo vas da nam omogućite posjete. Zatvaranjem vrata i onemogućavanjem redovnih posjeta građana Skloništu samo potkrepljujete sumnje.

Svako Sklonište na svijetu ima svoju rutinu i kućni red i nema potrebe da karikirate naše namjere i imputirate da bi se posjetama nanijela šteta psima. Svako sklonište na svijetu ima dane i sate otvorenih vrata, periode u danu kada dolaze volonteri da šetaju pse, periode u sedmici kada dolaze posjetitelji da pogledaju pse radi mogućeg udomljavanja. Tužno je i za svaku osudu ako to ne uviđate kao i dobre namjere građana Zenice.

Pozivamo vas da sarađujete sa građanima koju su hranili te pse godinama na ulicama Zenice, koji ih poznaju i ispoštujete naše zahtjeve od kojih će imati koristi i psi i zajednica.

Grupa zabrinutih građana Zenice

 
loading...