Zenica

Da li će Grad Zenica osloboditi svoje građane nezakonitog paušala?

Da li će Grad Zenica osloboditi svoje građane nezakonitog paušala?

Ombudsmeni su još istakli da iako cijevi prolaze kroz stanove onih osoba koje ne koriste usluge grijanja ni u kom slučaju vlasnicima tih stanova grijanje ne smije da bude fakturisano, te da u konačnici dodatni troškovi se mogu plaćati samo vlasnicima zbog toga što njihova imovina trpi, a ne obratno.

Ukolike ste vlasnik određenog stana neminovno je da se susrećete s potrebom snadbijevanja vašeg stana toplotnom energijom. Međutim, postoje situacije i kada kao vlasnik date nekretnine želite da prekinete uslugu snadbijevanja toplotnom energijom iz razloga što recimo ne koristite trenutno svoj stan. Ako ste se kojim slučajem našli u takvoj situaciji vjerovatno ste uvidjeli da postoje dvije mogućnosti prekida ugovora o snadbijevanju toplovodnom energijom: privremeno i trajno isključenje. Budući da za trajno isključenje je potrebno da kompletan objekat ili zgrada kao energetska cjelina prestane s upotrebom date usluge neminovno slijedi scenarij privremenog prestanka isporučivanja toplotne energije pri čemu vi kao bivši korisnik usluge ste i dalje, iako sada ne koristiti tu uslugu, dužni da plaćate  paušal. Da sumiram, do juče ste bili korisnik toplovodne energije, i danas ste iz ko zna kojeg razloga što je u konačnici i nevažno odlučili da prestanete koristiti datu uslugu, koju međutim ne možete potpuno prestatiti da koristite, već nastavljate da plaćata paušal u određenom iznosu ukupne vrijednosti koju ste inače plaćali za potrebe snadbijevanja toplotnom energijom. Dakle, u praksi vi kao građanin grada Zenice ne možete prestati potpuno s uslugom snadbijevanja toplotne energije. Naprosto, vi ste vlasnik stana, ali ne i toplovodnih cijevi koje prolaze kroz vašu nekretninu. S obzirom da niste vlasnik toplovodnih cijevi, a da je snadbijevanje toplovodnom energijom javna usluga i zajedničko dobro svih stanara, po prekidu usluge korištenja toplodne energije nastavljate da plaćate  paušal u odnosu na važeću cijenu grijanja.

To bi u kratkim crtama bilo jedno moguće objašnjenje zbog čega morate da plaćate paušal. No, ako pogledamo recimo izvještaj ombudsmena za ljudska prava u BiH budući da na tu adresu su dolazile žalbe u vezi s tim da nakon isljučenja sa sistema grijanja korisnik mora da plaća 30% ili 40% važeće cijene grijanja te nemogućnost otkazivanja ove usluge na lični zahtjev njihovo stanovište je nužno razlikovaje između individualnih i zajedničkih komunalnih usluga. To bi značilo da svaki vid komunalne usluge koji se može izmjeriti, definisiti i u konačnici individualno naplatiti da se tako mora i tretirati. S tim u vezi, usluga snadbijevanja toplovodnom energijom potpada pod individualne komunalne usluge. Shodno tome ombudsmeni su zauzeli stav da je neutemeljeno propisivanje naknade za djelatnosti individualne komunalne potrošnje. Ombudsmeni su još istakli da iako cijevi prolaze kroz stanove onih osoba koje ne koriste usluge grijanja ni u kom slučaju vlasnicima tih stanova grijanje ne smije da bude fakturisano, te da u konačnici dodatni troškovi se mogu plaćati samo vlasnicima zbog toga što njihova imovina trpi, a ne obratno.

Tako je 2009. godine na adresu ombudsmena stigla žalba u vezi s problemom otkazivanja usluge toplotne energije u Tuzli. Naime, stranka se žalila da se više puta obraćala Centralnom grijanju Tuzla sa zahtjevom za prekidom isporuke toplotne energije uz spremnost plaćanja fiksnog dijela troškova isporuke od 30% cijene toplotne energije. Centralno grijanje Tuzla je odgovorilo na taj zahtjev sa objašnjenjem da ne postoji niti jedan normativni akt unutar ovog preduzeća kojim bi se donijela odluka o oslobađanju korisnika od obaveze plaćanja cijene grijanja zbog toga što je stan prazan i ne koristi se. Stav ombudsmena je bio kategoričan, Centralno grijanje Tuzla zanemaruje pravo pojedinca kao potrošača čime se narušava zakonska obaveza o jednakom pristupu svim potrošačima. U RS imamo primjer odluke Skupštine opštine Čelinac da korisnik toplotne energije može biti isključen sa sistema grijanja ali da su isti dužni zbog toga što cijeve prolaze kroz njihove nekretnine nakon isključenja plaćati naknadu od 30% ukupne cijene grijanja. Ova odluka je došla do Ustavnog suda koji je donio odluku prema kojoj obaveza plaćanja date naknade nije propisana zakonom te da je Skupština opštine Čelinac prekoračila svoja ustavna i zakonska ovlaštenja. Tu je i slučaj u SBK u kojem je spor tekao između Udruženja potrošača ”Klub potrošača Srednje Bosne” Travnik i Općine Travnik i privrednog subjekta ”Unis Energetika” d.o.o. Sarajevo, kojem je Općina Travnik omogućila da potpuno samostalno vodi politiku daljinskog upravljanja grijanja grada čime je ovom pravnom subjektu omogućena monopolistička pozicija. Za naše potrebe najvažnija je odluka Konkurencijskog vijeća BiH u vezi s naplatom fiksnog troška od pravnih i fizičkih lica koja ne troše toplotnu energiju. Unis Energetika je to pravdala održavanjem sistema amortizacije, tekućeg i preventivnog održavanja, naknada uposlenika itd., a Konkurencijsko vijeće BiH  je donijelo odluku da je riječ o nezakonito utvrđenom fiksnom trošku. U odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima SBK ne postoji takva odredba koja propisuje određivanje posebnih materijalnih naknada za isključene potrošače.

Dođemo li do grada Zenica, situacija je manje više ista. Da biste se isključili sa sistema daljinskog grijanja moguće su dvije opcije: privremeno i trajno isključenje. U slučaju privremenog prestanka isporučivanja toplotne energije vi kao bivši korisnik usluge ste i dalje, iako sada ne koristiti tu uslugu, dužni da plaćate 10% paušala, a da bi se pristupilo trajnom isljučenju potrebno je da kompletan objekat ili zgrada kao energetska cjelina prestane s upotrebom date usluge. Naprosto, JKP djeluje na principu zajedničkog vlasništva, pa vi kao pojedinac ne postojite niti kao zasebna cjelina što bi se reklo, pa da možete da samostalno prekinete upotrebu date uluge. Budući da su odluke ombdusmena,  određene sudske odluke, te u konačnici i stav Konkurencijskoj vijeća BiH u predmetu Unis Energetika jasno na strani potrošača i grad Zenica bi trebao da prestane s praksom naplaćivanja paušala koja je osim toga što je nezakonita u konačnici protivna principima tržišne ekonomije u kojoj potrošač ima puno pravo da ne koristi određenu uslugu i ne postoji normativ kojim ga se može natjerati da to čini a što je slučaj u gore navedenim situacijama. Naša Stranka je podnijela inicijativu za ukidanje paušala na grijanje s obrazloženjem prakse drugih općina i zaštite prava građana na pravo izbora upotrebe toplotne energije bez plaćanja dodatne naknade usljed odluke  o nekorištenju usluge snadbijevanja toplovodnom energijom.

Odluka Naše Stranke za grad Zenicu je svakako pozitivan potez imajući u vidu nezakonitost odluka o dodatnim naknadama za potrošače koji ne koriste usluge grijanja. Mimo toga što su date odluke nezakonite, primjer nemogućnosti prekidanja usluge snadbijevanja toplovodnom energijom bez plaćanja paušala je pokazatelj nepostojanja poslovanja na tržišnim princima a što je upravo uloga između ostaloga i političkih predstavnika koji kao predstavnici građana treba da štite njihovo osnovno pravo na izbor koje usluge na tržištu će da koriste a koje ne. Takođe evidentan je problem javnih preduzeća koja teže ili monopolističkoj tržišnoj poziciji ili natjerivanju potrošača da koriste njihove usluge. To je bojka koje se treba što prije rješavati, a ukidanje paušala za grijanje je samo jedan korak ka tome.

Dženan Smajić

Centar za poslovnu afirmaciju

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem