Info

Modernizacija oružanih snaga BiH

Modernizacija oružanih snaga BiH – Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva odbrane, donijelo je Odluku o odobravanju sredstava finansiranja i...