Ljudi

Neumorni bosanski gazija

Neumorni bosanski gazija – Osamnaest priča sam započinjao  po nagovoru!  Ovu pišem bez nagovora, sa išaretom koji dolazi duboko iz duše, ali i sa puno...