Ibrahim Emić

Ibrahim Emić

Zeničke priče: Mahala Odmut

Mahala Odmut- Prema katastarskoj karti iz 1882. godine, Mahala Odmut je imala 127 kuća i protezala se od Drvenog mosta prema Sejmenskoj džamiji, uz Šolajinu pa...

Zadnje objavljeno