Biznis

Bh. institucije: Različite plaće za isti posao

Bh. institucije: Različite plaće za isti posao – Za isti posao zaposlenici u različitim državnim institucijama često su i različito plaćeni. Plaće su regulirane i različitim zakonima. Tako su plaće i naknade zaposlenih, imenovanih i izabranih osoba u institucijama BiH uređene Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH (71 institucija), Zakonom o plaćama i drugim naknadama u sudbenim i tužiteljskim institucijama na razini BiH (tri institucije) te odlukama Ustavnog suda BiH kojim su uređene plaće i naknade sudaca Ustavnog suda BiH i ostalih uposlenih u Ustavnom sudu BiH.

“Zbog ovakvih zakonskih rješenja u praksi nije zadovoljeno načelo ista plaća za isti posao u svim institucijama BiH”, navode iz Ureda za reviziju javnih institucija u BiH.

Pitanje naknada zaposlenih također nije jedinstveno regulirano za zaposlene u zakonodavnoj, pravosudnoj i izvršnoj vlasti.

“Primjerice, isplata regresa za zaposlene u institucijama BiH vrši se na temelju odluke Vijeća ministara BiH u visini od 300 KM, zaposlenima kojima se naknade isplaćuju po Zakonu o plaćama i drugim naknadama u pravosudnim i tužiteljskim institucijama na razini BiH regres se isplaćuje u visini od 50% od njihove neto plaće, dok se u Ustavnom sudu BiH ista naknada isplaćuje u iznosu od 70% od prosjeka plaće u Ustavnom sudu BiH”, navode revizori.

Topli obrok se za zaposlene u Ustavnom sudu BiH isplaćuje u većem iznosu nego u ostalim institucijama.

“Zaposleni u pravosudnim institucijama na razini BiH (sudci, tužitelji i određene kategorije stručnog osoblja) nemaju pravo na iste naknade kao izabrani dužnosnici, državni službenici, namještenici i ostali zaposleni u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Navedeno smatramo neprimjerenim i diskriminirajućim postupanjem, s obzirom na to da se radi o naknadama iz radnog odnosa koje nisu sastavni dio plaće zaposlenih te bi u tom smislu trebale biti izjednačene za sve zaposlene u institucijama BiH”, ističu revizori.

Iz Ureda za reviziju javnih institucija navode da neujednačeno reguliranje prava iz radnog odnosa ima za posljedicu brojne sudske sporove i isplatu značajnih dodatnih sredstava na teret proračuna institucija BiH.

“Ne ulazeći u tehnička rješenja, kao na primjer odvojeni zakoni ili posebna poglavlja u okviru jednog zakona, ponovno ukazujemo na potrebu sustavnog pristupa problematici reguliranja pitanja plaća i naknada svih zaposlenih u bh. institucijama”, navode oni.

U tom smislu Vijeće ministara je jučer utvrdilo je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama.

Dodaju da su odredbama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH propisani posebni dodaci na plaću za radna mjesta koja zahtijevaju posebne uvjete ili ovlaštenja za obavljanje dodijeljenih poslova. Odredbom članka 57. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koji je stupio na snagu u lipnju 2008. godine, definirano je da će Vijeće ministara BiH donijeti, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona, podzakonske akte utvrđene ovim Zakonom.

Međutim provedenom revizijom u institucijama BiH utvrđeno je da podzakonski akt za isplatu posebnog dodatka policijskim službenicima Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, Granične policije BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH još uvijek nije donesen, a isplata dodatka je odobravana kroz sustav obračuna plaća i to na temelju akata koje su donijeli rukovoditelji tih institucija.

Napominju i to da pravo na ostvarivanje posebnog dodatka policijskim službenicima uposlenim u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH nije definirano Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama jer je ista osnovana nakon stupanja na snagu spomenutog Zakona.

“Institucije nadležne za davanje mišljenja u proceduri donošenja akata od strane Vijeća ministara BiH (Ministarstvo pravde BiH, Ured za zakonodavstvo) zauzele su stav da je nužna izmjena Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH u dijelu vezanom za policijski dodatak, u smislu navođenja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH kao korisnika predmetnog prava, te da je tek nakon toga moguće usvajanje podzakonskog akta o načinu isplate policijskog dodatka”, navode revizori.

Ministarstvo sigurnosti BiH je iniciralo pokretanje procedure izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH prema Ministarstvu financija BiH, kao ovlaštenom predlagaču izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Ministarstvo financija BiH je u srpnju 2017. godine Vijeću ministara BiH uputilo Nacrt zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH koji se odnosi na utvrđivanje policijskog dodatka i za policijske službenike u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Uzimajući u obzir vremensko razdoblje koje je prošlo od donošenja Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, konstatacije i preporuke revizije u ranijem razdoblju i aktivnostikoje su poduzimane u pravcu dovođenja isplate policijskog dodatka u pravne okvire, činjenicaje da u vrijeme vršenja revizije pitanje isplate policijskog dodatka nije riješeno.

Naime, u cijeloj 2016. godini navedene institucije su vršile isplatu predmetnog dodatka iako nije donesen podzakonski akt iz članka 19. stavak 4. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Preporučamo da sve nadležne institucije intenziviraju aktivnosti vezane za rješavanje pitanja policijskog dodatka sukladno relevantnim propisima, s obzirom na to da je prisutno nedopustivo kašnjenje u izvršavanju zakonima propisanih zadataka, a da seradi o značajnim sredstvima koja se isplaćuju po osnovu policijskog dodatka.

NADZOR NAD PRIMJENOM ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BIH

Člankom 53. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH definirano je da nadzor nad primjenom Zakona vrši Ministarstvo financija i trezora BiH i da se u slučaju spora između Ministarstva i institucija BiH u svezi s primjenom odredaba Zakona u dijelu koji se odnosi na obračun i isplatu osobnih primanja uposlenih, primjenjuje postojeće rješenje do okončanja upravnog postupka kod mjerodavnog tijela Vijeća ministara BiH.

Međutim, još uvijek nije uspostavljeno tijelo Vijeća ministara BiH mjerodavno za rješavanje pokrenutih upravnih postupaka niti postoje jasne i precizne procedure provedbe nadzora od strane Ministarstva, navode revizori te dodaju da je potrebno definiranje jasnih procedura i postupka za provedbu nadzora od strane Ministarstva te postupka rješavanja eventualnih sporova između Ministarstva i institucija BiH.

akta.ba

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem