fbpx
Zenica

ArcelorMittal Zenica: završeno prespajanje na novi plinovod

ArcelorMittal Zenica: završeno prespajanje na novi plinovod – Obavještavamo vas da su planirane aktivnosti prespoja na novi plinovod koksnog plina u pogonu Koksara, započete jutros u 8. 15 sati kako je prethodno najavljeno,  uspješno završene u 12:45 sati puštanjem ekstraktora u rad i nastavkom proizvodnje na koksnoj bateriji.

Važno je napomenuti da su sve aktivnosti provedene na siguran način i da je tokom realizacije aktivnosti obezbijeđeno potpuno sagorijevanje koksnog plina na havarijalnim bakljama,  te je time spriječeno isticanje sirovog koksnog plina i povećanje nekontrolisanih emisija sa koksne baterije.