Info

Razlika između debitne i kreditne kartice

Iako na prvi pogled skoro da nema razlike između ove dvije kartice, razlika u primjeni je velika, jer se radi o dva različita finansijska proizvoda.

Debitna kartica je kartica koja je vezana za Vaš tekući račun i koju možete koristiti za plaćanje roba i usluga ili podizanje gotovine do visine raspoloživih sredstava na tekućem računu. Debitna kartica omogućava Vam da trošite svoj novac sa svog tekućeg računa. Debitna kartica se izdaje na Vaš zahtjev u banci u kojoj imate otvoren tekući račun. U većini banaka možete besplatno otvoriti račun i dobiti debitnu karticu. Nije potrebno da imate posao i stalni izvor prihoda.

Za razliku od debitne kartice, kreditnom karticom trošimo novac banke. Zbog toga, kreditne kartice predstavljaju vrstu revolving kredita. Ovi krediti nemaju ugovoren rok otplate niti fiksnu mjesečnu ratu. Dozvoljeno je tokom cijelog vremena trajanja kredita koristiti odobrena sredstva do određenog limita, otplatiti dug cjelokupno ili djelimično i ponovo se zadužiti. Sa kreditnom karticom možete plaćati roba i usluga jednokratno i/ili na rate ili podizati gotovinu do limita odobrenog od strane Vaše banke bez obzira na iznos sredstava na Vašem tekućem računu. Sama naknada za održavanje kreditne kartice i kamata se razlikuje između banaka. Kreditne kartice mogu dobiti osobe koje podnesu zahtjev za izdavanje kreditne kartice, te koje banka ocijeni da ispunjavaju potrebne uslove. Najčešće to znači da ćete morati imati stalan izvor primanja odnosno da morate biti zaposleni.

Kad kupujete proizvode i usluge kreditnom karticom obično imate na raspolaganju kraći besplatni kreditni period tokom kojeg iskorišteni novac trebate platiti i u tom periodu banka ne naplaćuje kamatu. Ako odgodite plaćanje tog iznosa bit će vam zaračunata kamata za period kreditiranja. U slučaju povlačenja gotovine s bankomata ne postoji besplatni kreditni period. Jednom mjesečno, banka šalje izveštaj odnosno izvod za kreditnu karticu koji sadrži podatke o svim plaćanjima u toku prethodnog mjeseca kao i dug iz prethodnog perioda ukoliko ga ima. Najčešće minimalni iznos mjesečne rate koji banka zahtjeva je 5% od ukupno iskorištenog iznosa odobrenog limita iz prethodnog razdoblja. U većini banaka, dužni ste izmiriti navedeni iznos najkasnije do 15-og dana u narednom mjesecu. Na ostatak duga banka zaračunava i naplaćuje kamatu. Ukoliko platite cijelokupni iznos duga po kreditnoj kartici u roku koji Vam banka stavlja na raspolaganje, nećete morati platiti dodatni iznos za kamate. Ukoliko zadržavate nepodmireno stanje, zaračunat će Vam se kamate po unaprijed određenoj godišnjoj kamatnoj stopi koja je definisana u ugovoru koji ste potpisali sa Vašom bankom.

U tabelama ispod predstavljeno je koliko je mjeseci potrebno da se otplati dug po kreditnoj kartici u iznosu od 5.000 KM sa godišnjom kamatom od 15% ukoliko se uplaćuju samo minimalne uplate u visini od 5% preostalog duga (tabela 1), te koliko je potrebno ukoliko uplaćujemo više od 5% (tabela 2). U prvom slučaju vraćamo dug za 97 mjeseci uvećan za kamatu u iznosu od 1.614 KM, dok u drugom slučaju vraćamo dug uvećan za kamatu od 543 KM za samo 16 mjeseci.

Tabela 1: Mjesečna rata 5% od preostalog duga                    Tabela 2: Mjesečna rata od 350 KM

Iznos duga

5.000 KM

 

Iznos duga

5.000 KM

Iznos mjesečne rate

Min. uplata 5%

 

Iznos mjesečne rate

350 KM

Broj mjeseci otplate

97

 

Broj mjeseci otplate

16

Ukupna kamata

1.614 KM

 

Ukupna kamata

543 KM

 

Primjer je informativnog karaktera.

Zbog toga, naš savjet je, da ukoliko niste u mogućnosti da izmirite cjelokupan iznos duga po kreditnoj kartici u roku koji Vam banka stavlja na raspolaganje, uplaćujte svaki mjesec više od minimalnog iznosa od 5% koji banka zahtjeva. Time umanjujete svoj dug znatno brže i samim tim plaćate manje za kamate.

Udruženje „U plusu“, besplatna info linija 080 02 02 56, web stranica www.uplusu.ba 

Sadržaj ovog teksta je isključivo vlasništvo i odgovornost Udruženja za odgovorno upravljanje ličnim finansijama “U plusu” i ne odražava stanovišta naših donatora, partnera niti organizacija koje nam daju podršku.

BUKA

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem