Biznis

OBJAVLJENA NOVA LISTA: Ovo je TOP 10 najvećih dužnika u BiH

OBJAVLJENA NOVA LISTA: Ovo je TOP 10 najvećih dužnika u BiH – Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine objavila je novu listu najvećih dužnika po osnovu poreza na dodatnu vrijednost.

Kao što je slučaj bio i prethodnih nekoliko mjeseci, kompanije na vrhu liste nisu mijenjale raspored, ali jesu iznose koje po ovom osnovu duguju Bosni i Hercegovine.

Prema listi s podacima zaključno s januarom 2018. godine, najveći dužnik državi po osnovu PDV-a je Kantonalno javno komunalno preduzeće GRAS Sarajevo, a slijede МБ – КЕКЕРОВИЋ д.о.о. i Đuša d.o.o. Fojnica.

Kako piše u pojašnjenju UIO, nakon što je 01. januara 2014. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku neizravnog oporezivanja, prvi od uspostave Uprave za neizravno oporezivavnje BiH, stekli su se zakonski uvjeti za javno objavljivanje imena dužnika, koji imaju neizmirene obaveze po osnovu PDV-a, trošarine i carine.

Pored javne objave dužnika, u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o postupku neizravnog oporezivanja, kojeg je na prijedlog UNO i Upravnog odbora UNO usvojio Parlament BiH, naknadni teret prinude je smanjen sa 10 na 5 posto, a zatezna kamata sa 0,06 na 0,04 posto svakog dana zakašnjenja.

Lista je zaključena 1. februara.

Ovo su najveći dužnici

loading...