Info

Konkurs za upis polaznika obrazovanja odraslih u školskoj 2018/2019. godini

Konkurs za upis polaznika obrazovanja odraslih – Na osnovu člana 28. Zakona o srednjoj školi ( „Službene novine ZE-DO kantona“ 9/17.), člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službene novine ZE-DO kantona“ 5/14.), člana 33. Pravila JU Mješovite srednje škole u Zenici, odluke Školskog odbora broj 083-2/18. od 15.01.2018. godine i Rješenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona o ispunjavanju uslova za reverifikaciju uslova rada i programa broj 10-38-5753-14-01/17. od 16.06.2017. godine, JU Mješovita srednja škola u Zenici raspisuje

K O N K U R S

za upis polaznika obrazovanja odraslih u školskoj

2018/2019. godini

 I Opći i posebni uslovi za upis

U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofozičke uslove za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stučne spreme, odnosno prethodno završenu neku srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tome nema status redovnog učenika ili studenta.

II Broj slobodnih mjesta za upis i programi

Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za stručna zvanja:

 • Kuhar 20 polaznika

Četverogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja:

 • Prehrambeni tehničar 20 polaznika
 • Poljoprivredni tehničar 20 polaznika
 • Poslovno-pravni tehničar 20 polaznika

 III Način izvođenja programa, trajanje i uslovi za njegovo završavanje

 Programi obrazovanja polaznika izvode se: redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom, nastavom na daljinu, kroz praktičan rad, te na drugi primjeren način.

Izvođenje programa za sticanje srednje stučne spreme polaznika traje godinu dana manje od izvođenja programa za obrazovanje redovnih učenika.

Izvođenje programa prekvalifikacije i dokvalifikacije traje najmanje šest mjeseci.

Škola organizuje u toku školske godine tri redovna ispitna roka (januarski, junski i augustovski ispitni rok), a po potrebi i jedan vanredni rok koji utvrđuje Nastavničko vijeće škole.

Ocjenjivanje polaznika vrši se u skladu sa propisima koji regulišu te oblasti obrazovanja.

IV Naziv javne isprave koja se izdaje i zvanje/zanimanje koje se stiče po završetku programa

 Po završetku trogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zvanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za stručno zvanje:

 • Kuhar

 Po završetku četverogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zanimanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za zanimanje:

 • Prehrambeni tehničar
 • Poljoprivredni tehničar
 • Poslovno-pravni tehničar

V Visina troškova školarine

Visina troškova školarine obrazovanja polaznika utvđuje se u skladu sa odlukom Školskog odbora.

Svakom polazniku uručuje se pojedinačno rješenje o utvrđenoj visini troškova za sticanje osgovarajuće stručne spreme.

VI Potrebna dokumentacija

 1. Za sticanje srednje stručne spreme za polaznike koji nemaju završenu srednju školu potrebna je slijedeće dokumentacija:
 • Zahtjev za upis ( preuzima se u školi)
 • Izvod iz Matične knjige rođenih
 • CIPS- obrazac o mjestu prebivališta
 • Kopija lične karte
 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi ( original ili ovjerena kopija)
 1. Dokumentacija potrebna za upis polaznika koji žele vršiti prekvalifikaciju:
 • Zahtjev za upis ( preuzima se u školi)
 • Izvod iz Matične knjige rođenih
 • CIPS- obrazac o mjestu prebivališta
 • Kopija lične karte
 • Svjedodžbe o završenim razredima za prekvalifikaciju ( original ili ovjerene kopije)

Za svjedodžbe stečene u inostranstvu  dokaz nadležng Ministasrtva o nostrifikaciji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Kompletirana dokumentacija se predaje radnim danom od 10:00 do 14:00 sati u sekretarijatu škole na adresi Ul. Dr. Adolfa Goldbergera br. 10 Zenica

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 032/460-386; 032/460-385; 032/460-388 ili putem e-maila: [email protected] ili lično u prostorijama škole na adresi Zenica,  Ul. Dr. Adolfa Goldbergera br. 10.

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem