Oglasi

JAVNI KONKURS: Upis polaznika u program obrazovanja odraslih – prekvalifikacija – JU Medicinska škola Zenica

JAVNI KONKURS: Upis polaznika u program obrazovanja odraslih – prekvalifikacija – JU Medicinska škola Zenica – FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD ZENICA

JU MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA

 

Na osnovu člana 28. Zakona o srednjoj školi („Službene  novine ZDK“ broj 9/17), člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene  novine ZDK“ broj 5/14), člana 21., 24. i 28. Pravilnika o standardima i normativima za obrazovanje odraslih („Službene  novine ZDK“ broj 1/16), člana 75. Pravila škole, Pravilnika o obrazovanju odraslih u Medicinskoj školi u Zenici od 18.01.2018.godine i Odluke školskog odbora broj 01-1352/19 od 29.10.2019.godine, JU Medicinska škola Zenica, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH – PREKVALIFIKACIJA ZA STRUČNO ZVANJE

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR, U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI

 

  1. OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA UPIS

U program srednjeg obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 18 godina, sa završenom srednjom školom III ili IV stepena složenosti.

 

  1. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS

Dvije polazne grupe sa po 24 polaznika. Minimalan broj polaznika je 10, a maksimalan 48.

Ukoliko se prijavi veći broj zainteresovanih od broja slobodnih mjesta prednost pri prijemu imaju polaznici sa manjom razlikom predmeta za polaganje.

 

  • BROJ RJEŠENJA O ODOBRAVANJU IZVOĐENJA PROGRAMA

JU Medicinska škola Zenica je registrovana ustanova za obrazovanje odraslih u skladu sa Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-17-001023 od 17.10.2017.godine

 

  1. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA, TRAJANJE I USLOVI ZA NJEGOVO ZAVRŠAVANJE

Program obrazovanja odraslih/prekvalifikacija izvodi se u sklopu instruktivne nastave, dopisno-konsultativne nastave, te na drugi primjeren način, a u skladu sa Planom i programom obrazovanja odraslih za stručno zvanje „medicinska sestra-tehničar“ odobren od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku,  kulturu i sport ZDK.

Program prekvalifikacije trajat će najduže 24 mjeseca, a uvjet za završetak programa su odslušani i položeni svi ispiti utvrđeni kao razlika ispita u odnosu na prethodno završeno srednje obrazovanje. Polaznik nakon položenih ispita polaže maturski ispit u obimu i na način utvrđen Nastavnim planom i programom za obrazovanje odraslih, nakon čega stiče stručno zvanje IV stepen složenosti medicinska sestra-tehničar.

 

  1. NAZIV JAVNE ISPRAVE – ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA

Polazniku programa prekvalifikacije nakon završenog programa od prvog (I), drugog (II), trećeg (III) i četvrtog (IV) razreda izdaje se svjedodžba, a nakon položenog maturskog ispita izdaje se diploma.

 

  1. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU

Visina školarine za obrazovanje odraslih utvrđena je Odlukom školskog odbora broj 01-25/16 od 12.01.2016.godine, a sa istim je moguće upoznati se u sekretarijatu škole.

 

  • POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE

Polaznici prilikom upisa obavezni su priložiti:

  • Svjedočanstva o prethodno završenim razredima srednjeg obrazovanja,
  • Diploma o završenom prethodnom školovanju,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,

 

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave za upis dostaviti lično ili poslati preporučenom poštom na adresu

 

JU MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA

CRKVICE BB, 72000 ZENICA

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH-PREKVALIFIKACIJA

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj 032 460 377, 032 460 376

e-mail: [email protected]

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem