Tag - parking

Zenica

FOTO: Kad navika postane praksa

FOTO: Kad navika postane praksa- Iako je već duži period (0d 30. maja 2022. godine) ulica Safvet-bega Bašagića previđena za dvosmjerni saobraćaj, a parking...