Oglasi

Posao: Almy Gradnja zapošljeva inženjere građevine

Almy Gradnja zapošljeva inženjere građevine

„ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica
Vrandučka bb, 72 000 Zenica

Usljed ukazane kadrovske potrebe, direktor preduzeća „ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica dana 17.10.2019. godine raspisuje sljedeći:
KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

1. „DIPLOMIRANI INŽINJER GRAĐEVINE sa radnim iskustvom-3 izvršioca,
2. „DIPLOMIRANI INŽINJER GRAĐEVINE bez iskustva-2 izvršioca.

I
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove:

1. diplomirani inžinjer građevine (VII stepen stručne spreme-VSS-građevinski fakultet),
2. najmanje 3 godine radnog iskustva u struci sa položenim stručnim ispitom (pozicija 1).

II
Svi zainteresirani kandidati dužni su popuniti i potpisati Prijavu na konkurs uz koju prilažu dokaze o ispunjavanju uslova Konursa, kako slijedi:

1. Biografiju sa kontakt informacijama,
2. Kopiju diplome o završenom fakultetu,
3. Kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu (pozicija 1)
4. Orginal ili ovjerenu kopiju dokaza o radnom stažu (pozicija 1):
(potvrda prethodnog poslodavca, Potvrda o statusu izdata od strane nadležne Porezne uprave, ili dr.relevantan dokumenat).
III
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine sa mogućnošću produženja ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, zavisno od postignutih rezultata u radu i potreba posla.

IV
Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu: „ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica, Vrandučka bb, 72000 Zenica sa naznakom „prijava na oglas“.

V
Prijavljeni kandidati koji ne budu pozvani na razgovor ili ne budu izabrani, dostavljene dokumente mogu preuzeti u sjedištu firme.

VI
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana posljednje objave istog u sredstvima javnog informisanja.

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem