Sudske klupe

Kantonalni sud Zenica prebacio kolektivnu normu i za 2022., uz kvalitet odluka od 88,60 posto

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Kantonalni sud Zenica (KSZ) prošle je godine radio dobro, efikasno i kvalitetno – ocijenila je predsjednica Suda Snježana Čolaković, koja je na današnjoj pres-konferenciji prezentirala rad tog suda za 2022. godinu.

-Prema važećoj sistematizaciji, broj redovnih sudija, uključujući i predsjednika KSZ je 18, a od 2010. godine imamo obezbijeđena novčana sredstva za dvoje dodatnih sudija. U 2022. godini nismo bili popunjeni sa brojem redovnih sudija, ali se to nije odrazilo na naše rezultate – naglasila je Čolaković.

Proteklu su godinu, navela je, započeli sa 401 neriješenim predmetom, a u toku godine zaprimili su dodatnih 3.674 predmeta.

-Na svim referatima, tokom 2022. smo riješili 3.733 predmeta. Procenat svih riješenih predmeta, u odnosu na priliv, iznosi 101,60 posto. Dakle, KSZ je uspio da riješi više predmeta nego što smo ih primili tokom 2022. godine. Impresivan je podatak da smo na upravnom odjeljenju riješili 109,82 posto predmeta, odnosno više od devet posto nego što nam je bio priliv. Na dan 31.12.2022. godine broj neriješenih predmeta, na svim referatima, iznosi samo 342 predmeta. To je zaista jedan mali broj i vrlo impresivan podatak. U odnosu na 2021., broj neriješenih predmeta manji je za 59, a i 2021. godina bila je vrlo uspješna za KSZ – istakla je Čolaković.

Na predmete građanskog odjeljenja otpada 158 predmeta, na predmete krivičnog odjeljenja 120, dok na predmete upravnog odjeljenja otpada 64 predmeta.

-Što se tiče kvantiteta rada, KSZ je prošle godine ostvario prosječnu normu od preko 100 posto – tačnije 100,39. To je norma koja se odnosi na rad KSZ-a, a poznato je da je 11 sudija KSZ-a rješavalo predmete Kantonalnog suda u Sarajevu pa kada se uzmu i ti predmeti, naša norma iznosi 111,43 posto. Sve sudije su ostvarile propisanu prosječnu normu, izuzev jednog sudije koji u predmetu nije imao dovoljan broj predmeta. Što se tiče kvaliteta rada, ukupan broj donesenih odluka, na koji se mogao izjaviti pravni lijek – žalba, revizija i slično, je 1.809 – naveo je Čolaković.

Ukupan broj ožalbenih odluka, odluka koje su se vratile sa Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, je 244, a od tog broja broj potvrđenih odluka je 174. Preinačenih je bilo 34, djelimično je ukinuta jedna, a ukinutih odluka bilo je 35.

Godinu ranije, podsjetila je Čolaković, kvalitet sudskih odluka iznosio je 84,92 posto. Najbolji kvalitet KSZ u 2022. godini zabilježen je na referatu upravnih sporova te on iznosi 95,69 posto.

-Vrlo sam ponosna na činjenicu da pet sudija ovog suda u 2022. godini nije zaprimilo nijedan predmet u kojem bi njihova odluka bila ukinuta. To je jedan impozantan podatak. Ponosna sam i na činjenicu da smo u 2022. zaprimili 52 apelacione odluke Ustavnog suda FBiH, a u ni u jednoj odluci nije utvrđenoi da je KSZ povrijedio pravo na suđenje u razumnom roku i da bi ZDK bio obavezan za naknadu štete. To je jedan pokazatelj da mi radimo vrlo efikasno – smatra Čolaković.

Planom rješavanja prvostepenih predmeta za prošlu godinu imali su 1.257 predmeta te su na dan 31.12.2022. godine i svi predmeti bili riješeni. Prosječno trajanje riješenih 3.733 predmeta iznosilo “samo 41,17 dana”, dok je godinu dana ranije, prosječno trajanje riješenih 4.016 predmeta iznosilo 44,18 dana.

Na prvostepenom krivičnom referatu u 2022. godini u radu su imali ukupno 55 predmeta, a na kraju godine je broj neriješenih prvostepenih krivičnih predmeta bio 17, od čega 16 predmeta predstavlja predmete opšteg kriminala, dok je jedan predmet ratnog zločina.

Predmet ratnog zločina, dodaje, predstavlja nerješiv predmet, jer okrivljeni nije dostupan KSZ-a. U još tri predmeta koji nisu riješeni, optuženi su nedostupni.

-Od 38 završenih prvostepenih krivičnih predmeta, 31 je završen osuđujućom presudom te je u tim predmetima izrečena ukupna kazna zatvora protiv 37 lica i u trajanju od 123 godine i tri mjeseca. Sedam prvostepenih krivičnih predmeta završeni su oslobađajućim presudama, a jedan je predmet završen presudom u kojoj je izrečen dugogodišnji zatvor u trajanju od 32 godine, dok su dva predmeta okončana presudom kojom je utvrđeno da se optuženi učinili protivpravno djelo u stanju neuračunljivosti – kazala je Čolaković.

U pet takvih predmeta donesena je presuda na osnovu zaključenog sporazuma o priznanju krivnje, što je procentualno samo 13,16 posto. U različitim su fazama, dodala je, imali pet predmeta ratnih zločina – koji su apsolutni prioritet.

Svi su riješeni, osim predmeta u kojem nema uslova za suđenje, odnosno optuženi je nedostupan. Poseban prioritet daje se i predmetima korupcije i organizovanog kriminala, kojih je zaprimljeno 10, a u izvještajnom su periodu imali u radu ukupno 15 predmeta.

-Riješili smo devet takvih predmeta. Imamo obavezu da ove predmete rješavamo ‘dan za danom’ – istakla je Čoloković.

Drugostepeni krivični referat, koji se rješava po žalbi protiv prvostepenih odluka, naglašava, “apsolutno je ažuran te je, na kraju prošle godine, broj neriješenih ovih predmeta bio samo 88”.

Neriješenih predmeta po žalbi bilo je samo dva, a ista je ažurnost postignuta i na građanskom odjeljenje, zatim odjeljenju

za upravne sporove. Petero sudija tog suda, u decembru prošle godine, sudjelovalo je u projektu te izvodilo praktičnu nastavu za 22 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno