Sudske klupe

Fotografisao tuđu karticu u autopraonici, te s prijateljima obavljao nelegalne transakcije s nje

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 09.11.2023. godine, podiglo je optužnicu protiv Šabić Anela zbog produženog krivičnog djela računalna prevara iz člana 395. Stav 1. U vezi sa članom 31. I 55. KZ F BiH, Kulačić Harisa i Hasanica Belmina zbog krivičnog djela računalna prevara iz člana 395. Stav 1. KZ F BiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 15.11.2023. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u  Zenici.

*Molimo Vas da pri čitanju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona o predmetima  u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela, imate u vidu  presumpciju nevinosti iz clana 3. Zakona o krivičnom postupku F BiH u kojem je u stavu 1.  definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.

Optužnica koja se nalazi u prilogu objave je anonimizirana u cilju zaštite oštećenih lica, svjedoka, službenih evidencija…

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
KANTONALNO TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Broj: T04 0 KTKK 0046948 23
Zenica, 09.11.2023. godine
OPĆINSKOM SUDU ZENICA
Sudiji za prethodno saslušanje
ZENICA
Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) u vezi sa članom 241. stav 1. Zakona o krivičnom
postupku F BiH, p o d i ž e m
O P T U Ž N I C U

Protiv:
1. ŠABIĆ ANELA, rođen 1990. godine u Jajcu, neosuđivan,
2. KULALIĆ HARISA, zv. „Kula“ i „Hare“, rođen 1994. godine u Zenici,
3. HASANICA BELMINA, rođen 1996. godine u Zenici, neosuđivan,

Što su:
I Šabić Anel i Kulalić Haris,
u vremenskom periodu od 03.12.2020. godine do 06.12.2020. godine, na području grada Zenica, zajednički, neovlašteno unijeli računalne podatke i tako uticali na ishod elektronske obrade podataka s ciljem da sebi pribave protupravnu imovinsku korist i time drugom prouzrokuju imovinsku štetu, na način da je Šabić Anel dok je radio kao uposlenik autopraonice „…“ koja se nalazi u Zenici u naselju …, te neutvrđenog dana pružao uslugu čišćenja motornog vozila S.F. u unutrašnjosti vozila pronašao bankovnu karticu „R. BANK“ vlasništvo S. F., broj kartice …, istu sa obje strane fotografisao svojim mobilnim aparatom, da bi nakon toga dana 03.12.2020. godine upoznao Kulalić Harisa da je pribavio podatke sa tuđe bankovne kartice kako je to prethodno opisano, i tada su dogovorili da izvrše transakcije sa gore navedenog bankovnog računa na jedinstveni virtuelni račun korisnika M.A. otvoren u sportskoj kladionici „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo pod brojem … a koji jedinstveni virtuelni račun je ustvari koristio Šabić Alen koji je aktivirao još ranije dana 28.08.2020. godine uz saglasnost M. A.koji mu je za potrebe registracije ovog virtuelnog računa stavio na raspolaganje svoju ličnu kartu, pa su na navedeni jedinstveni virtuelni račun broj … u „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo izvršili
ukupno četiri novčane transakcije, i to kako slijedi:
1. dana 03.12.2020. godine u 09,05 sati izvršili uplatu iznosa od 100,00 KM sa navedene bankovne kartice, pa istog dana u 09,06 sati izvršili isplatu 100,00 KM putem interneta broj … na račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja … na ime Kulalić Harisa,
2. dana 03.12.2020. godine u 15,14 sati izvršili uplatu iznosa od 150,00 KM sa navedene bankovne kartice, pa istog dana u 15,26 sati izvršili isplatu 150,00 KM putem interneta broj … na račun kladionice „… d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Kulalić Harisa,
3. dana 04.12.2020. godine u 19,49 sati izvršili uplatu iznosa od 50,00 KM sa navedene bankovne kartice, pa istog dana u 19,49 sati izvršili isplatu 50,00 KM putem interneta broj … na račun kladionice …“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Kulalić Harisa,
4. dana 06.12.2020. godine u 20,58 sati izvršili uplatu iznosa od 70,00 KM sa navedene bankovne kartice, pa istog dana u 20,59 sati izvršili isplatu 70,00 KM putem interneta broj … na račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Kulalić Harisa,
kojim pojedinačnim opisanim transakcijama su novac sa bankovnog računa vlasništvo S.F., dakle transferirali najprije na jedinstveni virtuelni račun M. A. broj … otvoren u „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo koji je ustvari koristio Šabić Anel, a potom vršili isplatu na jedinstveni virtuelni račun Kulalić Harisa broj … otvoren također u „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, čime su isplatili ukupno 370,00 KM kroz četiri gore navedene pojedinačne transakcije,

koji novac su potom podijelili, na koji opisani način su, iako su znali i bili svjesni da se radi o bankovnoj kartici na kojoj su bila raspoloživa novčana sredstva vlasništvo oštećenog S. F., neovlašteno vršili elektronsku obradu podataka, a što su i htjeli, i tako pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu o 370,00 KM i istovremeno S. F. oštetili za navedeni novčani iznos,

II Hasanica Belmin i Šabić Anel,
u vremenskom periodu od 03.02.2021. godine do 11.09.2021. godine, na području grada Zenica, Hasanica Belmin, neovlašteno unio računalne podatke i tako uticao na ishod elektronske obrade podataka s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist i time drugom prouzrokuje imovinsku štetu, na način da je sa bankovne kartice „…“ vlasništvo S. F., broj kartice …, čije mu je fotografije sa obje strane putem aplikacije „Messenger“ tačno neutvrđenog dana u periodu od 03.12.2020. do 03.02.2021. godine poslao Šabić Anel u namjeri da pomogne Belminu u izvršenju krivičnog djela računalne prevare i tako mu stavio na raspolaganje sredstvo, odnosno navedenu bankovnu karticu sa računalnim podacima neophodnim za učinjenje krivičnog djela,
Hasanica Belmin izvršio ukupno dvadesetdvije (22) novčane transakcije na svoj jedinstveni virtuelni račun otvoren u kladionici „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo članskog broja …, u čemu mu je Šabić Anel kako je prethodno opisano pomogao, i to kako slijedi:
1. dana 03.02.2021. godine u 19,41 sati, izvršio uplatu iznosa od 50,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
2. dana 03.02.2021. godine u 19,42 sati, izvršio uplatu iznosa od 20,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
3. dana 03.02.2021. godine u 19,44 sati, izvršio uplatu iznosa od 10,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
4. dana 17.07.2021. godine u 04,32 sati, izvršio uplatu iznosa od 10,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
5. dana 17.07.2021. godine u 04,56 sati, izvršio uplatu iznosa od 20,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
6. dana 17.07.2021. godine u 05,12 sati, izvršio uplatu iznosa od 20,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
7. dana 17.07.2021. godine u 05,48 sati, izvršio uplatu iznosa od 20,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
8. dana 17.07.2021. godine u 07,59 sati, izvršio uplatu iznosa od 100,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
9. dana 17.07.2021. godine u 08,07 sati, izvršio uplatu iznosa od 200,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
10. dana 17.07.2021. godine u 12,18 sati, izvršio uplatu iznosa od 20,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
11. dana 20.07.2021. godine u 14,48 sati, izvršio uplatu iznosa od 10,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
12. dana 07.08.2021. godine u 03,49 sati, izvršio uplatu iznosa od 10,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
13. dana 07.08.2021. godine u 03,49 sati, izvršio uplatu iznosa od 200,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
14. dana 07.08.2021. godine u 07,40 sati, izvršio uplatu iznosa od 150,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja … na ime Hasanica Belmin,
15. dana 07.08.2021. godine u 07,55 sati, izvršio uplatu iznosa od 20,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „… d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
16. dana 07.08.2021. godine u 07,56 sati, izvršio uplatu iznosa od 10,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „… d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
17. dana 07.08.2021. godine u 09,02 sati, izvršio uplatu iznosa od 10,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
18. dana 11.09.2021. godine u 03,23 sati, izvršio uplatu iznosa od 10,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
19. dana 11.09.2021. godine u 03,46 sati, izvršio uplatu iznosa od 220,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „… d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
20. dana 11.09.2021. godine u 05,51 sati, izvršio uplatu iznosa od 100,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
21. dana 11.09.2021. godine u 05,58 sati, izvršio uplatu iznosa od 50,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
22. dana 11.09.2021. godine u 06,00 sati, izvršio uplatu iznosa od 10,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja … na ime Hasanica Belmin,

a nakon izvršene navedene direktne dvadesetdvije (22) uplate u ukupnom iznosu od 1.270,00 KM na svoj jedinstveni virtuelni račun, izvršio još dvije (2) uplate u ukupnom iznosu od 300,00 KM sa bankovne kartice „…“ vlasništvo S. F., broj kartice … na jedinstveni virtuelni račun otvoren u „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo na ime K. E.a pod članskim brojem …, koja sredstva je potom prebacio na svoj jedinstveni virtuelni račun otvoren također u „… Sport“ d.o.o. I.N. Sarajevo pod članskim brojem …, i to kako slijedi:
1. dana 03.02.2022. godine u 16,21 sati izvršio uplatu iznosa od 100,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun otvoren u „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo na ime K. E. pod članskim brojem … pa istog dana u 16,23 sati izvršio isplatu 100,00 KM putem interneta na račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin,
2. dana 03.02.2022. godine u 16,24 sati izvršio uplatu iznosa od 200,00 KM sa navedene bankovne kartice na jedinstveni virtuelni račun otvoren u „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo na ime K. E. pod članskim brojem … pa istog dana u 16,24 sati izvršio isplatu 200,00 KM putem interneta na račun kladionice „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo, članskog broja …, na ime Hasanica Belmin, kojim pojedinačnim opisanim transakcijama je novac sa bankovnog računa vlasništvo S. F., uz prethodnu pomoć Šabić Anela koji mu je stavio bankovnu karticu S. F. na raspolaganje kako je to ranije opisano, transferirao u ukupnom iznosu od 1.570,00 KM kroz ukupno dvadesetčetiri (24) transakcije, od čega su dvadesetdvije (22) bile direktno na njegov jedinstveni virtuelni račun broj … otvoren u „… d.o.o. I.N. Sarajevo, dok su preostale dvije (2) bile indirektne jer su išle najprije na jedinstveni virtuelni račun K.E. članski broj … odakle su uplate dalje vršene na jedinstveni virtuelni račun Hasanica Belmina otvoren u „…“ d.o.o. I.N. Sarajevo članski broj … na koji opisani način je Hasanica Belmin, iako je znao i bio svjestan da se radi o bankovnoj kartici na kojoj su bila raspoloživa novčana sredstva vlasništvo oštećenog S. F., neovlašteno vršio elektronsku obradu podataka, a što je i htio, i tako pribavio protupravnu
imovinsku korist u iznosu o 1.570,00 KM i istovremeno S. F.oštetio za navedeni novčani iznos, u čemu mu je pomogao Šabić Anel koji je znao i bio svjestan da Hasanica Belminu stavlja raspolaganje sredstvo, odnosno navedenu bankovnu karticu sa računalnim podacima neophodnim za učinjenje krivičnog djela, a što je i htio,
čime su:
– Šabić Anel, pod tačkom I. počinio produženo krivično djelo računalna prevara iz člana 395. stav 1. u vezi sa članom 31. i 55. KZ F BiH u sticaju sa produženim krivičnim djelom računalna prevara (tačka II.) iz člana 395. stav 1. u vezi sa članom 33. i 55. KZ F BiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH,
– Kulalić Haris, pod tačkom I. počinio produženo krivično djelo računalna prevara iz člana 395. stav 1. u vezi sa članom 31. i 55. KZ F BiH,
– Hasanica Belmin, pod tačkom II. počinio produženo krivično djelo računalna prevara iz člana 395. stav 1. u vezi sa članom 55. KZ F BiHStrogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno

LM