Sudske klupe

Direktorica “Medice” oslobođena optužbe za zloupotrebu položaja, članice NO za nesavjestan rad u službi

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Kantonalni sud u Zenici izrekao je prvostepenu, nepravosnažnu presudu kojom se optužba odbija u predmetu protiv optužene Husić Sabihe zbog krivičnog djela “Zloupotreba položaja ili ovlaštenja” te optuženih Alijagić Amire, Šiljak Irme, Čajlaković-Mešanović Fatime i Brandić Have, zbog krivičnog djela “Nesavjestan rad u službi”.

S obzirom da je tužilaštvo tokom postupka obavijestilo sud da odustaje od optužnice ovo će vjerovatno biti i konačna presuda jer se nema ko žaliti.

Inače, Kantonalni sud u Zenici je u januaru 2023. potvrdio optužnicu protiv Sabihe Husić zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, te Amire Alijagić, Irme Šiljak, Fatime Mešanović-Čajlaković i Have Brandić zbog krivičnog djela nesavjesnog rada u službi.

Prema optužnici, koju je Kantonalno tužilaštvo ZDK podiglo 22. decembra 2022. godine, a potvrdio Kantonalni sud u Zenici 4. januara, Sabiha Husić se teretila da je iskoristila svoja ovlaštenja iznad propisanih granica Pravilnika o radu kao direktorica Udruženja građana “Medica” Zenica od 2014. do 2020. godine.

Optužnica je navodila da je Husić, s ciljem sticanja sebi i drugima koristi, oštetila Udruženje Medica Zenica zaključivanjem 97 ugovora o djelu i autorskim djelima u ukupnom iznosu od 458.448,26 KM, od čega su neki ugovori bili s osobama koje su već bile zaposlene u Udruženju ili s vanjskim licima za poslove koji su trebali biti obavljeni unutar redovne djelatnosti Udruženja.

Amira Alijagić, Irma Šiljak, Fatima Mešanović-Čajlaković i Hava Brandić su se teretile zbog nesavjesnog vršenja dužnosti kao članovi Nadzornog odbora u Udruženju, čime su propustili nadzirati finansijsko poslovanje Medice Zenica.

Tužilaštvo je tada zatražilo oduzimanje imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom, kao i blokadu računa radi osiguranja te imovinske koristi.

Pročitajte izreku presude:

BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
KANTONALNI SUD U ZENICI
Broj: 04 0 K 012220 23 K
Zenica, 26.04.2024. godine
U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE !
Kantonalni sud u Zenici u vijeću sastavljenom od sudija Maličbegović Enesa, kao predsjednika vijeća, te sudija Subašić Ljilje i Kokor Srećka, kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničarke Telalović Jele , u krivičnom predmetu protiv optužene Husić Sabihe, zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BIH te optuženih Alijagić Amire, Šiljak Irme, Čajlaković-Mešanović Fatime i Brandić Have, zbog krivičnog
djela Nesavjestan rad u službi iz člana 382. u vezi stava 1. KZ F BIH te u vezi sa članom 31. KZ F BIH povodom optužnice Kantonalnog tužilaštva Zenica broj T04 0 KTKV 0038529 20 od 22.12.2022. godine, potvrđene od strane sudije za prethodno saslušanje ovog suda pod brojem 04 0 K 012220 22 Kps dana 04.01.2023. godine u prisustvu Kantonalnog tužioca Imamović Ermina, optuženih i njihovih branilaca, Galijatović Maide, Bavčić Nerme i Mušija Armina, advokata iz Sarajeva, na glavnom pretresu dana 26.04.2024. godine, donio je

P R E S U D U

Na osnovu člana 298. tačka b.) ZKP FBIH, protiv optuženih:

1. HUSIĆ SABIHE, kći O. i majke H. rođene A., rođena 01.07.1971. godine u mjestu Donja Večeriska, opština Vitez, nastanjena u Z. ul. …, zaposlena, direktorica Udruženja građana „Medica“ Zenica, pismena, završena VSS, po zanimanju doktorica društvenih nauka iz oblasti rodne studije, udata, majka dvoje djece, srednjeg imovinskog stanja, …, državljanka …, JMBG: …, neosuđivana,
2. ALIJAGIĆ AMIRE, kći M. i majke Z. rođene J., rođena 01.01.1958. godine u mjestu Tetovo, grad Zenica, nastanjena u Z. ul. …, penzionerka, pismena, završena VSS, po zanimanju diplomirani pravnik, udata, majka dvoje djece, srednjeg imovinskog stanja, …, državljanka …, JMBG: …, neosuđivana,
3. ŠILJAK IRME, kći M. i majke H. rođene R., rođena 17.06.1986. godine u Doboju, nastanjena u Z. ul. …, pismena, završena VSS, po zanimanju profesorica engleskog jezika i književnosti, razvedena, srednjeg imovinskog stanja, …, državljanka …, JMBG: …, neosuđivana,
4. ČAJLAKOVIĆ–MEŠANOVIĆ FATIME, kći H. i majke E. rođene Z., rođena 12.11.1988. godine u mjestu Babići, grad Zenica, nastanjena u Z. …, pismena, završena VSS, po zanimanju socijalni pedagog, magistar socijalne pedagogije, udata, srednjeg imovinskog stanja, …, državljanka …, JMBG: …, neosuđivana,
5. BRANDIĆ HAVE, kći S. i majke F. rođene Č., rođena 20.06.1964. godine u mjestu Donja Ljubija, opština Prijedor, pismena, završena SSS, po zanimanju tapetar, majka jednog djeteta, srednjeg imovinskog stanja, …, državljanka …, JMBG: …, neosuđivana, ODBIJA SE OPTUŽBA
da su:
U periodu od 2014. godine do 2020. godine u Zenici, kao odgovorne osobe, Husić Sabiha, kao direktorica Udruženja građana „Medica“ Zenica, Alijagić Amira, kao predsjednica Nadzornog odbora Udruženja građana „Medica“ Zenica, Šiljak Irma, Čajlaković-Mešanović Fatima i Brandić Hava, kao članice Nadzornog odbora Udruženja građana „Medica“ Zenica,

I) Husić Sabiha, sama
U periodu od 2014. godine do 2020. godine u Zenici, u svojstvu odgovorne osobe kao izvršna direktorica Udruženja građana „Medica“ Zenica (Udruženje) na kojoj poziciji se nalazila po osnovu Ugovora o radu na neodređeno vrijeme broj 01-0516-2007 od 01.07.2007. godine, odnosno kao direktorica na kojoj poziciji se nalazila na osnovu Anexa ugovora o radu broj 01-0027/2019 od 05.01.2019. godine, iskorištavanjem svojih ovlaštenja propisanih članom 26. Statuta Udruženja „Medica“ Zenica broj 01-0259-2014 od 07.02.2014. godine, prema kojem, između ostalog, kao direktorica odlučuje o podnesenim projektnim zahtjevima na različite raspise u skladu sa izvršenom analizom predstavljenih aktivnosti unosa sredstava za fiksne troškove „Medica“ Zenica i ravnomjerno uključivanje angažovanog osoblja „Medica“ Zenica, brine o prihodima i rashodima „Medica“ Zenica, upravlja i raspolaže imovinom, zaključuje i potpisuje ugovore sa drugim institucijama i organizacijama, kao i sa radno angažovanim osobama i rukovodi radom „Medica“ Zenica, a potom prekoračivši svoja ovlaštenja propisana u Pravilniku o radu Udruženja „Medica“ Zenica broj 01-0052/2010 od 08.02.2010. godine u članu 6. i 7., te suprotno članu 9., kojim je direktorica ovlaštena da zaključuje ugovore o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, dok je angažovanje zaposlenika za privremene i povremene poslove moguće samo za poslove koji nisu u opisu poslova iz ugovora o radu i isti se isključivo obavljaju izvan radnog vremena, a koje ovlaštenje za angažovanje po osnovu privremenih i povremenih poslova je u cijelosti ukinuto odredbama Pravilnika o radu Udruženja „Medica“ Zenica broj 01-0191 od 15.02.2017. godine, sa ciljem da sebi i drugima pribavi korist i istovremeno ošteti Udruženje, u ime Udruženja zaključila 97 ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu u ukupnom neto iznosu od 458.448,26 KM i to
sve na način da je sama sa sobom zaključila 45 (četrdeset pet) ugovora o djelu i 9 (devet) ugovora o autorskoj naknadi po kojim joj je isplaćen neto iznos od 321.737,94 KM, sa K. H. zaključila jedan ugovor o djelu po kojem joj je isplaćen neto iznos od 4.651,67 KM, sa Šiljak Irmom zaključila 19 (devetnaest) ugovora o djelu i 3 (tri) ugovora o autorskom djelu po kojim joj je isplaćen neto iznos od 71.134,25 KM, sa H. L. zaključila 8 (osam) ugovora o djelu po
kojim joj je isplaćen neto iznos od 36.844,31 KM, sa H.-Š. A. zaključila 5 (pet) ugovora o djelu po kojim joj je isplaćen neto iznos od 17.940,78 KM i sa S. M. zaključila 7 (sedam) ugovora o djelu po kojim joj je isplaćen neto iznos od 6.139,31 KM, svjesna da su obaveze za izvršenje poslova iz tih ugovora spadale u redovnu djelatnost Udruženja, te da se u tu svrhu nisu mogli zaključivati posebni ugovori o djelu ili autorskom djelu bilo sa uposlenicima, bilo sa drugim
licima i da na taj način pribavlja imovinsku korist sebi i navedenim licima, te istovremeno čini štetu Udruženju, što je i htjela, na koji način je pribavila imovinsku korist sebi u iznosu od 321.737,94 KM, K. H. imovinsku korist u iznosu od 4.651,67 KM, Šiljak Irmi imovinsku korist u iznosu od 71.134,25 KM, H. L. imovinsku korist u iznosu od 36.844,31 KM, H.-Š. A. imovinsku korist u iznosu od 17.940,78 KM i S. M. imovinsku korist u iznosu od 6.139,31 KM
i istovremeno oštetila Udruženje građana „Medica“ Zenica za ukupan iznos od 458.448,26 KM,

II) Alijagić Amira, Šiljak Irma, Čajlaković-Mešanović Fatima i Brandić Hava, zajedno
U periodu od 07.02.2014. godine do 2020. godine u Zenici kao odgovorne osobe i to članovi Nadzornog odbora u Udruženju građana „Medica“ Zenica koje je imenovala Skupština Udruženja građana „Medica“ Odlukom broj 01-0253-2014. od 08.02.2014. godine i to Alijagić Amira u svojstvu Predsjednika Nadzornog odbora u UG „Medica“ Zenica od 07.02.2014. godine, Šiljak Irma u svojstvu člana Nadzornog odbora u UG „Medica“ Zenica od 07.02.2014. godine, Čajlaković-Mešanović Fatima u svojstvu člana Nadzornog odbora u UG „Medica“ Zenica u periodu od 07.02.2014. godine do 26.01.2016. godine, Brandić Hava u svojstvu člana Nadzornog odbora u UG „Medica“ Zenica od 26.01.2016. godine, očito nesavjesno postupali u
vršenju dužnosti povredom odredbe člana 28. Statuta Udruženja „Medica“ Zenica broj 01-0259-2014 od 07.02.2014. godine, koja propisuje obavezu da se staraju o zakonskom raspolaganju imovine „Medica“, te propustili dužnost nadzora propisanu istim članom prema kojem su dužni kontrolisati finansijsko poslovanje „Medica“ Zenica i prema kojem imaju pravo obaviti pregled rada u svako doba, a najmanje jednom godišnje, svjesni da uslijed takvog propuštanja i neizvršenja svojih dužnosti može nastupiti imovinska šteta po Udruženje, što su i htjeli, na koji način su omogućili direktorici Sabihi Husić da zaključi 97 ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu u ukupnom neto iznosu od 458.448,26 KM, pobliže opisanih podtačkom I) i na taj način bez kontrole finansijskog poslovanja raspolaže imovinom zaključenjem ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu za aktivnosti koje su spadale u redovnu djelatnost
Udruženja, uslijed čega je nastupila imovinska šteta Udruženju građana „Medica“ Zenica u iznosu od 458.448,26 KM,

Dakle, Husić Sabiha kao odgovorna osoba u Federaciji BiH iskorištavanjem svojih ovlaštenja sebi i drugima pribavila imovinsku korist koja prelazi 50.000,00 KM te drugom nanijela imovinsku štetu, a Alijagić Amira, Šiljak Irma, Čajlaković-Mešanović Fatima i Brandić Hava, kao odgovorne osobe u Federaciji BiH očito nesavjesno postupali u vršenju dužnosti i zbog čega je nastupila imovinska šteta koja prelazi 10.000,00 KM,

Čime bi počinile Husić Sabiha pod tačkom I) krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, a Alijagić Amira, Šiljak Irma, Čajlaković-Mešanović Fatima i Brandić Hava pod tačkom II) krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, u vezi sa članom 31. KZ F BiH. Na osnovu člana 212. stav 4. ZKP F BIH oštećeni se sa imovinsko pravnim zahtjevom
upućuje na parnični postupak. Na osnovu člana 203. stav 1. ZKP F BIH troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno