Info

Državljanstva BiH na reviziji

Državljanstva BiH na reviziji- Ministarstvo civilnih poslova BiH raspisalo je treći poziv za reviziju svih osoba naturaliziranih nakon 6. aprila 1992., sve do...

Info

BiH prijeti demografska katastrofa

BiH prijeti demografska katastrofa- Ukoliko se trend iseljavanja nastavi, BiH bi do kraja 2017. godine mogla izgubiti više od 100 hiljada žitelja – skoro čitav...

Info

Za loš rad institucija BiH nema kazne

Za loš rad institucija BiH nema kazne  – Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH razmotriće revizorske izvještaje za šest...

Info

U Njemačkoj živi 17 miliona stranaca

U Njemačkoj živi 17 miliona stranaca- Na prvom mjestu po brojnosti među stanovništvom stranog porijekla su građani porijeklom iz Turske, njih oko 1,5 miliona...