Obavijest se odnosi na proizvode sa sljedećim podacima: