Naše

Rad i nerad Federalne inspekcije u Zenici!

Rad i nerad Federalne inspekcije u Zenici! – Za uvod, pročitah u Faktoru od 11.10.2017.g. vijest da je općinski inspektor kaznio pekaru u Kotor Varoši sa 4000 KM kazne zato što nije imala knjigu žalbi.

I da Vas podsjetim, naš mili Arcelor Mittal je platio kazne za ekološke incidente i propuste u 2016.g. ukupno 6600 KM. Ne mogu se istovremeno smijati i vrištati zbog osjećaja nemoći i prevarenosti, revolta, frustruiranosti, ljutnje… Da samo nakratko uporedimo posljedice ova dva “zla” i cijenu koja je naplaćena kao kazna i sankcija.

Od one knjige žalbi ( ako je tvrdih korica ) u Kotor Varoši možda neko i nastrada dobije li je direktno u glavu i to će biti samo jednom, jer bi onog koji je “poslao” vjerovatno uhvatila policija. Od Mittalovih aktivnosti i neaktivnosti, bi po računicama WHO za 2016.g. sigurno umrlo u Zenici nešto preko 230 sugrađana ( procjena je 223,6 stanovnika na 100000 stanovnika umire od posljedica zagađenja okoline po čemu smo prvi u Euopi ). Morbidno bi bilo računati iz ovoga koliko po Federalnoj inspekciji vrijedi život jednog Zeničanina ( 6600:230=27 KM/ po umrlom ).

Smisao i funkcija kazni je da natjera izvršioca da promijeni ponašanje, da uradi zadate ciljeve i zadatke, da spriječi ponavljanje dijela. Ništa od ovog nema smisla i uticaja kod kazni koje se izriču Arcelor Mittalu, jer on od prvog dana radi isto, bira i izbjegava šta će da uradi, kupuje vrijeme realizacijom marginalnih zadataka, odlaže po 5 i više godina vitalne projekta ( filteri na aglomeraciji su trebali biti svi u pogonu već 2009.g. ) a onih 230 naših sugrađana svake godine sasvim sigurno odu nepovratno na onaj svijet. Zadnji izvještaj Federalne inspekcije je dokaz besmisla postojanja kancelarije Federalne inspekcije u Zenici, čijim je radom u čitavom periodu Eko Forum apsolutno nezadovoljan.

Uz činjenicu da taj predstavnik nije kompetentan za probleme rada Željezare, pitanje motiva rada i nerada te odnosa prema ukupnoj ekološkoj situaciji u kojoj žive građani Zenice bude sumnju imajući u vidu stepen angažovanosti koji se pokazao i kroz niz ekoloških incidenata i prošle i ove godine. Ne znam za koji intelektualni nivo se pišu stručni izvještaji o pregledu tipa, navod: “utvrđena progresija rasta broja povečanja emisija”, ” naređena izrada procedura za održavanje pogona” – kako li su radili do sada bez toga, pregled posuda pod pritiskom, Zaštita na radu i sl.

Od svih “prljavih” pogona u Željezari oni odaberu za inspekciju VP, koji je jedan sa najmanje problema. Pošto je sigurno najavljen, vjerovatno su “pomeli i uglancali” sve za pregled jer je to aktuelan sistem rada inspekcije. Taman posla da odu na Aglomeraciju, Bof čeličanu, Koksaru jer se tamo treba uprljati, gdje se godinama prolongiraju i odlažu davno zadati projekti. I na kraju godine nam pošalju saldo naplačenih kazni koji više nije ni smiješan već porazan, nažalost po nas u posljedicama koje trpimo.

A kako se Arcelor Mittal i njegovi “menađeri za okoliš” odnose prema ljudima od struke ( recimo članovima stručne komisije koju je formiralo Federalno ministarstvo okoliša za izradu Okolinske dozvole za AM ) divan primjer je Dopuna zahtjeva ove stručne komisije koji je zajednički sastavljen i jednoglasno potpisan) i upućen prvo Ministarstvu a onda i AM na pregled i njihovu selekciju šta hoće a šta neće da urade. Dobar dio predloženih mjera je odbačen sa obrazloženjem da je neka predložena mjera komentar člana komisije ili konstatacija komisije pa se ne mogu prihvatiti.

Nakon što se ovako pročiste zahtjevi i izaberu oni benigni, dobijete validnu Okolinsku dozvolu koja se uopšte ne mora ispoštovati, jer organi Inspekcije to ne prate i ne donose sankcije za neurađeno. I tako prolaze godine, vI berete nesmetano profit a onih 230 sugrađana redovno i uredno sele na Prašnice i okolinu. Do kada ne znam, ali znam da se mora i utvrditi kontrola rada inspekcija svih nivoa pod HITNO.

Alibegović Zlatan – EKO FORUM

Dopis_Dostava dopunjenog zahtjeva+Analiza Izvjestaja Komisije_18-08-16 (1)

 
loading...