Tag - drzava

Info

Zatezne kamate iscrpljuju firme

Zatezne kamate iscrpljuju firme- Vrlo često spominjana teza o nepovoljnom poslovnom okruženju je dokazivana sa činjenicom da firme u Bosni i Hercegovini rade...

Info

Država platila 700.000 KM kamata

Država platila 700.000 KM kamata- Institucije BiH iz godine u godinu suočavaju se sa sve većim brojem različitih tužbi koje u pravilu gube, tako da je od 2008...

Info

Povelju Kulina bana tražite u FANO-u

Povelju Kulina bana tražite u FANO-u- Ministar civilnih poslova BiH je u decembru od Rusije zatražio vraćanje Povelje Kulina bana Bosni i Hercegovini. Ministar...

Posuđeno

Država ili BiH?

Bosna i Hercegovina je jedina država na svijetu koja nema državno ministarstvo zdravstva, državni zavod za javno zdravstvo, niti objavljuje izvještaj o...