Tag - domacinstva

Info

Anketirano 3.500 domaćinstava

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, u 2015. provodi četvrtu Anketu o potrošnji domaćinstava u BiH. U...