Sudske klupe

Presuda: Grad Zenica izgubio spor kojim je tražio prekid štrajka radnika Zenicatransa i deblokadu Autobuske stanice

Građansko vijeće Kantonalnog suda u Zenici poništilo je i preinačilo je prvostepenu presudu Općinskog suda u Zenici, kojom je zabranjen štrajk radnika Zenicatransa i blokada prostora Autobuske stanice u našem gradu, saznaje portal Zenicablog.

Vijeće sastavljeno od sudija Indira Pašić (predsjednica vijeća), Srećko Kokor i Ljilja Subašić (članovi vijeća), u pravnoj stvari tužitelja Grad Zenica, zastupan po Gradskom pravobranilaštvu Zenica, protiv tuženog Samostalni sindikat saobraćaja i veza u Bosni i Hercegovini, Sindikalna podružnica DD “Zenicatrans” prevoz putnika Zenica, zastupan po zakonskom zastupniku Dedić Benarisu i punomoćniku Starčević Jasminu, radi utvrđenja nezakonitosti organizovanja i zabrane provođenja štrajka, poništilo je nekoliko ranijih žalbi i rješenja prvostepenog, općinskog suda u Zenici, iz juna ove godine.

-Žalbe tuženog se usvajaju i prvostepena presuda preinačava tako da se u cijelosti odbija kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da se utvrdi da je štrajk koji je tuženi organizovao i koji provodi na lokaciji autobuske stanice u Zenici nezakonit, da se zabrani njegovo daljnje provođenje, da se naloži tuženom da u roku od 15 dana deblokira autobusku stanicu u Zenici, ul. Bulevar Kralja Tvrtka I br. 34, te da se naloži tuženom da tužitelju nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 2.160,00 KM u roku od 15 dana.

Preinačava se prvostepena presuda i u dijelu odluke o troškovima postupka (stav prvi izreke), te se obavezuje tužitelj da tuženom nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 900,00 KM u roku od 15 dana, stoji u presudi koja je donesena prije tri dana na Kantonalnom sudu u Zenici.

U opširnom obrazloženju presude na devet kucanih stranica, u čijem posjedu je naš portal, navodi se da je Grad pogrešno “legitimiran” kao poslodavac, jer iako je “Zenicatrans-prevoz putnika” u većinskom vlasništvu Grada, on nije poslodavac radnicima ovog preduzeća, nego je to uprava ovog preduzeća, te kao takva, Gradska uprava nema pravo tražiti prekid štrajka, tvrdećid a je on nezakonit, nego to treba da učini poslodavac radnika!

– Zaključak prvostepenog suda, da je tužitelj aktivno legitimisan za podnošenje predmetne tužbe, nije pravilan.

Članom 10. stav 1. Zakona o štrajku propisano je da poslodavac može da podnese zahtjev nadležnom sudu radi zabrane i organiziranja provođenja štrajka suprotno odredbama ovog zakona, kolektivnog ugovora i pravilima sindikata o štrajku.

Članom 5. Zakona o radu propisano je da je poslodavac, u smislu ovog zakona, fizičko ili pravno lice koje radniku daje posao na osnovu ugovora o radu.

Nesporna je činjenica da je tužitelj – Grad Zenicaosnivač i većinski vlasnik firme JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, ali isto tako nesporna je i činjenica da tužitelj nije poslodavac zaposlenicima JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica.

S obzirom da iz odredbe člana 10. stav 1. Zakona o štrajku jasno proizilazi da je samo poslodavac ovlašten da nadležnom sudu podnese zahtjev radi zabrane i organiziranja provođenja štrajka, a kako tužitelj nije poslodavac zaposlenicima JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, to, prema ocjeni ovog suda, tužitelj nije aktivno legitimisan za podnošenje predmetne tužbe, kaže se u drugostepenoj presudi.

Kantonalni sud navodi i da je prvostepeni, Općinski sud pogrešno, kao primjer, naveo sličan slučaj iz sarajeva, navodeći sve razlika između zeničkog i sarajevskog, štrajka medicinara.

-Dakle, prema stavu drugostepenog suda, tužitelj nije aktivno legitimisan da zaštitu svojih prava i interesa traži i ostvaruje kroz primjenu odredaba Zakona o štrajku, odnosno tužitelj u konkretnom slučaju nije aktivno legitimisan za podnošenje predmetne tužbe sa tužbenim zahtjevom kojim traži da se utvrdi da je „štrajk koji je organizovao i koji provodi tuženi na lokaciji autobuske stanice u Zenici nezakonit“. te da se „tuženom zabrani dalje provođenje štrajka“, kaže se u presudi.

Zanimljivo, da je Kantonalni sud u Zenici odredio i kako je Zahtjev Grada Zencie da se “deblokira stanica” sa stanovišta vlasništva vjerovatno valjan, ali da se to pravo ne ostvaruje putem pozivanja na Zakon o štrajku.

-Ako se pođe od nesporne činjenice da je tužitelj u zemljišnoj knjizi upisan kao isključivi vlasnik predmetne autobuske stanice, onda bi se moglo zaključiti da je isti i aktivno legitimisan da tužbom traži deblokadu predmetne autobuske stanice. Međutim, takav zahtjev tužitelj bi mogao postaviti i ostvarivati samo vlasničkom tužbom (reivindicatio) i u posebnom parničnom postupku, a nikako u ovom „posebnom“ postupku koji je regulisan odredbama Zakona o štrajku, tj. u postupku u kojem, shodno odredbi člana 12. Zakona o štrajku, odluku o zahtjevu usmjerenom na zabranu organiziranja i prvođenja štrajka, prvostepeni sud mora donijeti u roku od 5 dana od dana podnošenja zahtjeva (tužbe). Dakle, kako je na utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud pogrešno primijenio materijalno pravo, pogrešno zaključujući da je tužitelj aktivno legitimisan za podnošenje predmetne tužbe, to je žalbe tuženog kao osnovane valjalo uvažiti, navodi se na kraju presude.

Zanimljivo je da je pravni zastupnik Grada, Gradsko pravobranilaštvo, “uspjelo” da napravi toliko proceduralnih i formalnih grešaka, te izgubi skoro dobijeni slučaj, ali zabrinjava nepoznavanje zakonskih odredbi na osnovu kojih se može ostvariti legitimno pravo.

 

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem