Sudske klupe

Općinski sud Zenica potvrdio: Na optuženičkoj klupi još dva “Čelikova” direktora zbog zloupotrebe položaja

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 20.07.2022.godine, podiglo je optužnicu protiv Došlić Edvina  zbog počinjenog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i protiv Stapić Zorana zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 2. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 33. KZ FBiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 26.07.2022. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda Zenica.

*Molimo Vas da pri preuzimanju ili prenošenju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona o predmetima  u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela, imate u vidu  presumpciju nevinosti iz clana 3. Zakona o krivičnom postupku F BiH u kojem je u stavu 1.  definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.

Optužnica koja se nalazi u prilogu objave je anonimizirana u cilju zaštite oštećenih lica, svjedoka, službenih evidencija… Donosimo tekst optužnice objavljene na stranici KT ZDK.,

BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE – ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON – KANTONALNO TUŽILAŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Broj: T04 0 KTK 0047191 21 – Zenica, 20.07.2022. godine
OPŠTINSKI SUD U ZENICI Sudija za prethodno saslušanje ZENICA

Na osnovu člana 45. stav 1. i 2. tačka i) i člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP F BIH), podižem,
OPTUŽNICU
Protiv:
1.DOŠLIĆ EDVINA, rođen 1978. godine u Zenici,
2.STAPIĆ ZORANA, rođen 1965. godine u Zenici,
Što su:
U vremenskom periodu od 19.08.2010. godine do 13.10.2010. godine u Zenici, Došlić Edvin u svojstvu odgovorne osobe, kao v.d. direktora UG NK Čelik, na koju poziciju je imenovan prema Rješenju Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko – dobojskog kantona
broj: 06-05-108-1/97 od 19.08.2010. godine, ne obavivši svoje službene dužnosti propisane u članu 28. do 35. Statuta UG NK Čelik broj: 1213/2010 od 29.06.2010. godine, prema kojim odredbama direktor kluba odgovara za zakonitost rada kluba, zatim da direktor kluba nije dužan postupiti po nalozima, uputstvima i preporukama UO UG NK Čelik koja nisu u skladu sa zakonom, statutom i opštim aktima kluba, kao i to da odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa i ostvarivanju pojedinačnih prava i obaveza iz radnog odnosa lica na profesionalnom radu u klubu u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima kluba, nanio štetu budžetu Federacije Bosne i Hercegovine (F BiH), vanbudžetskim fondovima F BiH i budžetu ZDK i istovremeno pribavio imovinsku korist UG NK Čelik, sve na način da je znajući da je UG NK Čelik konstantno stvaralo dug po osnovu javnih prihoda koji proističu iz obračunatih a neplaćenih poreza na platu i poreza na dohodak kao i doprinosa na i iz plata za obavezno penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, koji su propisani Zakonom o porezu na dohodak FBiH i Zakonom o doprinosima FBiH, i koji je za vrijeme njegovog mandata povećan za iznos od 35.625,23 KM (13.387,42 KM poreza i doprinosa od nesamostalne djelatnosti i najmanje 22.237,81 KM od samostalne djelatnosti), znajući da su prethodno zbog toga i bili blokirani transakcijski računi UG NK Čelik koji su bili otvoreni u tadašnjoj Investiciono – komercijalnoj banci d.d. Zenica, TR broj: 1340100000036378 KM, koji je blokiran dana 09.06.2005. godine, kao i u Sparkasse banci d.d. BiH, TR broj: 1990510007760337 KM koji je blokiran dana 03.03.2009. godine, konstantno za vrijeme svog mandata stavljao sve druge povjeritelje u povoljniji položaj u odnosu na Poreznu upravu F BiH koja je imala prioritet naplate dospjelih potraživanja u odnosu na sve druge povjeritelje, između ostalog i prema članu 15. Zakona o finansijskom poslovanju F BiH („Sl. novine FBiH“ broj 2/95, 13/00 i 29/00) i tako svjestan postojanja dugova po osnovu javnih prihoda i svjestan da su isti prioritetni za naplatu te da njihovim neplaćanjem čini štetu Poreznoj upravi FBIH i pribavlja korist UG NK Čelik, što je i htio, zaključivao niz ugovora sa igračima, članovima stručnih štabova, drugim fizičkim i pravnim licima i drugim dobavljačima, te svjesno nastavio provođenje kompletnog platnog prometa UG NK Čelik isključivo preko blagajne i to na način da je, Stapić Zoran predsjednik UG Škola nogometa NK Čelik stavio na raspolaganje transakcijski račun tog udruženja koji nije bio blokiran svjestan da na taj način omogućava nesmetan priliv sredstava namijenjenih UG NK Čelik od različitih izvora, koja sredstva su potom po nalozima predsjednika Stapić Zorana putem čeka (u gotovini) sukcesivno podizana sa tog računa i po njegovim nalozima uplaćivana u blagajnu UG NK Čelik, ili je s tog računa vršeno bezgotovinsko plaćanje dospjelih obaveza za UG NK Čelik, iako je znao da ne postoji nikakav dužničko – povjerilački odnos između ta dva udruženja, na koji način je ostvaren priliv u blagajnu UG NK Čelik preko uplata od strane UG Škola nogometa NK Čelik u ukupnom iznosu od 19.460,00 KM, kao i uplata od tombole, primljenih pozajmica, zakupnina poslovnih prostora, te drugih uplata od reklama, prodaje igrača i po drugim osnovama u ukupnom iznosu od 118.869,49
KM, a koji iznosi u gotovom novcu je prema odredbama Zakona o finansijskom poslovanju FBiH, Zakona o unutrašnjem platnom prometu FBiH i Zakona o platnim transakcijama FBiH, morao biti uplaćen isključivo na gore navedene transakcijske račune UG NK Čelik, sa kojih bi se po prioritetima izvršilo plaćanje obaveza za javne prihode, ali iako je znao za tu činjenicu, novac je ostajao u blagajni UG NK Čelik, te je sukcesivno nalagao odgovornim osobama u UG NK Čelik da se prema svim drugim povjeriteljima osim Porezne uprave F BiH vrši plaćanje gotovim novcem obaveza koje su nastale po raznim vrstama ugovora i to za plaće zaposlenicima, naknade igračima i stručnom štabu, po ugovorima o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, isplate sudijama, redarima, medicinskom osoblju, obezbjeđenju, povrat pozajmica, te obaveze prema raznim dobavljačima u ukupnom iznosu od 117.172,66 KM, a putem cesija i kompenzacija u ukupnom iznosu od 11.527,62 KM suprotno članu 12. stav 3. Zakona o finansijskom poslovanju, što sveukupno iznosi 128.700,28 KM, na koji način je ovakvim poslovanjem, isključivo putem blagajne i putem obračunskog plaćanja (kompenzacije i cesije) za vrijeme svog mandata oštetio Poreznu upravu F BiH za iznos od najmanje 35.625,23 KM i na koji način je istovremeno UG NK Čelik pribavio imovinsku korist u istom iznosu,

Dakle, Došlić Edvin kao odgovorna osoba u Federaciji ne obavivši svoje službene dužnosti, drugom nanio imovinsku štetu i drugom pribavio imovinsku korist koja prelazi 10.000,00 KM, a Stapić Zoran mu pomogao, Čime su osumnjičeni Došlić Edvin počinio krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH a osumnjičeni Stapić Zoran počinio krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 2. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 33. KZ FBIH (pomaganje);Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno