Info

Digitalni potpis sa ličnom kartom

Vijeće ministara BiH usvojilo je na posljednjoj sjednici informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju sastanka Pododbora za inovacije...

Info

Baza podataka o projektima EU

Delegacija Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini danas je omogućila pristup bazi podataka sa sažetcima projekata finansiranih sredstavima EU iz Instrumenta...

Info

Zahtjevi sindikata metalaca

Sindikat metalaca BiH zahtijeva od svih relevantnih političkih subjekata da pokažu maksimalnu ozbiljnost i razumijevanje za alarmantnu situaciju u kojoj se...

Info

Spisak lijekova povučenih iz prodaje

Na zahtjev Evropske agencije za lijekove, u EU je iz prodaje povučeno 300 generičkih lijekova, radi odstupanja od dobre kliničke prakse. U Hrvatskoj je, radi...

Info

Vlasti izuzetno neuspješne

Mandat 2010-2014 godine bio je izrazito neuspješan za sve partije na vlasti, koje nisu uspjele ispuniti ni 5% svojih obećanja. Kako izgleda rezultat rada...

Info

EBRD: prognoza rasta u BIH

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) smanjila je procjenu ekonomskog rasta u jugoistočnoj Evropi u 2015. a najviše su snižene prognoze za Srbiju i Bugarsku...

Info

OMS Zenica: osuda vandalstva u Visokom

U danu kada zahvaljujemo čelnicima Općine Kakanj koji su pokrenuli proceduru iznalaženja sredstava za postavljanje alarm – sistema na pravoslavnu crkvu u...