Tag - sipa

Info

Kako stranci u BiH kupuju nekretnine

Kako stranci u BiH kupuju nekretnine- Zakon o stvarnim pravima iz 2014. godine uveo je novinu prema kojoj stranci kao fizičke osobe mogu postati vlasnici...