Tag - crna gora

Info

Kako se poslovalo u regiji?

Kako se poslovalo u regiji? -Republika Slovenija sa 102,9 posto jedina je država na prostoru bivše Jugoslavije koja je u prvih osam mjeseci ostvarila suficit u...