Tag - 2015

Info

Kako prepoznati falsifikat

Kako prepoznati falsifikat- U periodu od 1. januara do 5. novembra 2015, u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH) registrovano je ukupno 2.618 komada...

Info

Da li SMS poruke lagano izumiru?

SMS poruke bile su važna komunikacijska karakteristika mobilnih telefona. Kontinuiranom zamjenom klasičnih mobilnih telefona pametnim telefonima, kratke poruke...

Zenica

Vansudske nagodbe u 2015 godini

Budžetom planirana sredstva za isplatu nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama u 2015. godini iznosila su 400.000,00 KM. U skladu sa Odlukom o mjerilima i...

Info

Najbolje knjige 2015. godine

Ugledni magazin Times je izabrao najbolje knjige 2015. godine do sada. Većina, a vjerovatno nijedna od ovih knjiga, još uvijek nisu prevedene na naše govorno...