Zenica

FOTO: priznanje komesaru Šutu

FOTO: priznanje komesaru Šutu – Na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj povodom Dana Zenice, policijskom komesaru Semiru Šutu je uručena Nagrada Zenice.

Kako je obrazloženo od strane Ocjenjivačkog suda Grada Zenica, ove godine je dodijeljeno pet Nagrada, a jedna od njih je pripala policijskom komesaru Semiru Šutu, zbog postignutih izvanrednih rezultata u segmentu unapređenja rada i profesionalizma policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, na čijem čelu je komesar Šut, te povećanja stepena bezbjednosti na području Grada i cijelog kantona.

Nakon što mu je i zvanično uručena Nagrada, komesar Šut se u svom kraćem obraćanju zahvalio na priznanju te istakao slijedeće:

” Priznanje je potvrda da smo u našem radu prepoznali potrebe i odgovorili na zahtjeve svim slojevima društva, od prosječnog građanina do važnih privrednih subjekata. Mislimo da je prepoznat naš trud da građani policiju sve više prepoznaju i vide kao servis koji treba da štiti njihovu imovinu, njihove živote i da svi skupa radimo na stvaranju jednog sigurnog ambijenta koji će omogučiti ugodan život u ovom gradu i kantonu. Poredeći Zenicu sa nekim drugim sredinama, odgovorno tvrdimo da je Zenica mjesto za ugodan život i rad i da je sigurnost na dobrom nivou. Svjesni smo potrebe da unapređujemo naš rad i da stvaranjem sigurnosti obezbjeđujemo i investicije, kao  i mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta, što je zapravo svima nama cilj i najbolja perspektiva.  Postoji stalna potreba za unapređenjem rada policije i mi ćemo ulagati još veće napore u tom pravcu a posebno ćemo obratiti pažnju na brzu i efikasnu intervenciju i lijepo ophođenje sa građanima”.

Odsjek za odnose s javnošću, analitiku i planiranje

FB Komentari koji slijede su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Zenicablog - KOMENTARIŠITE GORNJI ČLANAK pristojno i u skladu s etičkim normama javnog obraćanja! Redakcija Zenicabloga zadržava pravo da neprimjerene komentare bez upozorenja obriše, a u slučaju ponavljanja ili težih prekršaja i onemogući autora da nastavi komentarisanje!
 
loading...