Nogomet

Za Čelik.org: Gradsko vijeće nastavlja prljavu igru!

Za Čelik.org: Gradsko vijeće nastavlja prljavu igru! – Na jučerašnjem sastanku Radnog predsjedništva Gradskog vijeća Zenice, kojeg čine predsjedavajuća Gradskog vijeća gđa Sanja Renić (Naša stranka), njen zamjenik g. Jasmin Hodžić (SBB), g. Sanjin Aldobašić (Snaga centra), g. Ekrem Čosić (SDA) i gđica Emina Tufekčić (SDA), sa predstavnicima Klubova vijećnika jednoglasno je usvojen zaključak (LINK) da se shodno Statutu NK Čelik Zenica uspostave upravljačke strukture, te da taj Upravni odbor kluba dostavi Gradskom vijeću plan sanacije i reprogramiranja dugovanja prema Poreznoj upravi FBiH do četvrtka, 22. juna 2017. godine.

Grad Zenica i Gradsko vijeće su imali više mjeseci na raspolaganju za rješavanje pitanja reprograma ali i ostalih zahtjeva iz izvještaja Radne grupe inicijativnog odbora koji su bili postavljeni kao uslovi za ozdravljenje kluba. Sada uslovljavaju da se održi sjednica Skupštine po članskom modelu u roku 5 dana, da se izabere Upravni odbor bez ispunjenog uslova za reprogram, a kamoli ostalih zahtjeva iz navedenog izvještaja, što znači da traže da neko uđe u „mrtav“ klub, a valjda na osnovu njihovih obećanja koje oni „sa osmijehom čekaju da ispune“ što su pokazali svojim djelima. Zahtijevaju da im se prezentuje plan sanacije i reprogramiranja duga, pa se pitamo šta su do sada čekali dok je u klubu bio legitiman Upravni odbor?! Uostalom poput gradonačelnika zahtijevaju opširne planove za jednostavne zadatke, dok oni svoj plan za tekuću godinu nisu iznosili na sjednicama Gradskog vijeća, a kamoli za cijeli mandat. Jasno je da nastavljaju gradonačelnikovu „partiju šaha“ za skrivene ciljeve, ali i kako bi skinuli odgovornost sa sebe što je opet nemoguće.

U posljednjem tekstu smo objasnili kako je gradonačelnik g. Kasumović igrao svoju „igru“, a sad je red došao da razotkrijemo i Gradsko vijeće pošto je očito da ne žele konkretno pomoći klubu. Nakon posljednjih gradonačelnikovih ispada za stečaj, vijećnici su načelno davali podršku za reprogramiranje duga, ali im je gradonačelnik kontrirao. Međutim, naredna sjednica Gradskog vijeća se održava 22. juna 2017. godine, te se od njih očekuje konačno rješavanje pitanja reprograma, ali i ostalih zahtjeva iz izvještaja Radne grupe Inicijativnog odbora, jer u slučaju da se tada ne riješi, klub neminovno ide ka gašenju. Porezna uprava FBiH može odlučiti svakoga dana da se više ne može potpisati reprogram duga, jer je klubu naglašeno da mora ODMAH početi uplaćivati obaveze za doprinose igračima za ovu godinu (LINK) kako bi započeo proces otplaćivanja rata, a već je prošlo određeno vrijeme od njihovog dopisa.

Stoga, u slučaju da se na narednoj sjednici ne riješi pitanje reprograma biće teško očekivati da rok neće isteći pošto klub sigurno ne može čekati sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. Takođe, klub ima problem i s tim što trenutno nema uslove za održavanje sjednice Skupštine, jer je pitanje reprograma duga od svih zahtjeva bio prvi zadatak koji je davno trebao biti završen, da bi članovi mogli izabrati novi Upravni odbor. Naravno, kao posljedica svih dešavanja i igrači odlaze svakog dana. Previše vremena je izgubljeno i svi klupski procesi su ugroženi zbog politikanstva gradonačelnika, ali i Gradskog vijeća!

Gradsko vijeće je imalo priliku raditi na rješavanju problema NK Čelik Zenica. Organizovali su Radnu grupu Inicijativnog odbora, koja je pripremila temeljit izvještaj o stanju u kojem se klub nalazi, te su predložili rješenja. Nakon toga, Gradsko vijeće je odugovlačilo sa održavanjem tematske sjednice da bi na kraju donijeli zaključke, koji su daleko od konkretnih, a kamoli da se za iste može reći da predstavljaju rješenja. Izvještaj Radne grupe Inicijativnog odbora (LINK) je ostao neiskorišten plan, a sad isti akteri traže novi plan sanacije i postavljaju nerealne zahtjeve klubu. Dovoljno je vidjeti da nijedna od stranaka u Vijeću nije javno sugerisala gradonačelniku kada je on postavljao nerealne zahtjeve već su sada i oni uskočili u njegov „voz“.

Kako vidimo, gradonačelnik g. Kasumović i Gradsko vijeće imaju sličan modus operandi, jer guraju problem od sebe, ne ispunjavaju ono što obećaju, ali u takvom načinu rada naziru se i njihovi novi motivi. Postavljanjem nerealnih zahtjeva žele prikazati da je članski model kluba nefunkcionalan, jer im očito ne odgovara da su u organima kluba zastupljeni oni koji razmišljaju isključivo u interesu kluba.

Gospodo, ako želite prikazati članski model nefunkcionalnim onda će te naći prave razloge u tome što vi ne želite da novi sistem profunkcioniše i dovoljno je jasno da potkrijepi tu činjenicu to što niste ispunili glavni uslov i riješili pitanje reprograma na vrijeme, a da ne spominjemo ostale zahtjeve. U mrtav klub mogu ući samo podobni kadrovi koji znaju da ih vrhuške neće iznevjeriti, te da će naći određeno „polurješenje“, ali takav klub koji tone poput Atlantide nije „mamac“ da nekog sposobnog privuče. Gradonačelnik g. Kasumović i Gradsko vijeće izgleda vide kao najbolje rješenje za spas kluba to da nastave ići stopama g. Muhameda Begagića i vući konce kako im odgovara. Međutim, u tom slučaju Čelik gubi šansu da iskoristi svoj potencijal već bi ostao taoc politike iako su političari potpisali da će se zalagati za depolitizaciju (LINK), a ionako razočarani navijači i simpatizeri će se samo još više distancirati od kluba. Čelik je bio dvije decenije pod okupacijom politike što je dovelo do ove nakaradne situacije i rješenje ne može biti povratak izvoru problema. Zeničkoj političkoj eliti je volja građana dobra i korisna kada se oni demokratski biraju, ali kada se za bilo šta drugo na taj način odlučuje onda već predstavlja problem da masa odlučuje „jer nismo u razvijenoj Njemačkoj“.

Prema tome, ako gradonačelnik g. Kasumović i Gradsko vijeće žele iskreno pomoći klubu onda će rješavati pitanja reprograma duga i ostalih zahtjeva Radne grupe Inicijativnog odbora po hitnom postupku i konsultovat se s klubom kako mogu konkretno pomoći, a u slučaju da nastave s ovim „igrama“ na račun simbola Zenice u vidu postavljanja nerealnih zahtjeva za probleme koje su i oni kreirali onda klub ostaje bez prilike za ozdravljenje već mu je izgledno gašenje!

ZA ČELIK.org

 
loading...