Zenica

U Zenici počinje realizacija još jednog kapitalnog projekta: „Sakupljanje i tretman otpadnih voda“

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

SAOPĆENJE ZA JAVNOST GRAD ZENICA i ViK Zenica

U Gradskoj upravi Zenice danas je upriličeno potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izgradnji sistema kolektora između Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica i društva Mibral d.o.o. Sarajevo.

Ugovor je potpisan za Komponentu 1 koja podrazumijeva izgradnju sistema kolektora, a u okviru velikog razvojnog projekta „Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici“.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 4.216.665,35 EUR, a rok izvođenja radova je 18 mjeseci.

„Grad Zenica je dobio najveći grant u Bosni i Hercegovini za realizaciju ovog projekta u iznosu oko 36 miliona KM. Radi se o drugom ključnom problemu u gradu Zenica, poslije grijanja. Implementacijom projekta Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici sistemski ćemo riješiti ovaj problem i to od Drivuše do Banloza. I ovaj projekat rješavamo u skladu sa ekološki prihvatljivim standardima, što je u skladu s našim opredjeljenjem da postanemo „zeleni grad“ u svakom smislu“, istakao je gradonačelnik Fuad Kasumović.

Dodao je da Grad Zenica kontinuirano radi na unaprjeđenju uslova života građana te realizaciji najvažnijih infrastrukturnih projekata.

“Strateški rješavamo sve probleme građana, a ove kapitalne projekte realizujemo bez marke zaduženja. Na ovaj način rješavamo kompletan problem tretmana otpadnih voda u čitavom gradu, a već na proljeće krećemo sa još jednim kapitalnim projektom”, rekao je gradonačelnik Kasumović.

U sklopu realizacije Komponente 1 će biti izgrađeni kanalizacioni kolektori ukupne dužine 6.988 metara, uključujući izgradnju 168 revizionih okana kao i jedne prepumpne stanice.

„Najznačajniji dio ove komponente predstavlja nastavak izgradnje Glavnog lijevoobalnog kolektora do lokacije budućeg postrojenja za tretman otpadnih voda u Banlozima kao i odvajanje gradskih otpadnih voda od kanalizacionog sistema koji prolazi kroz Mittal. Pored toga, veoma je značajna i izgradnja prve faze kolektora Drivuša-Bojin vir. Naime, tu trenutno ne postoji gradski kanalizacioni sistem pa će se izgradnjom ovog kolektora znatno unaprijediti uslovi života stanovnika ovog dijela grada“, kazao je direktor JP „Vik“ d.o.o. Zenica Emir Pašalić.

U sklopu Komponente 2 projekta biće izgrađeno mehaničko-biološko postrojenje za tretman otpadnih voda.

JP ‘’ViK’’ d.o.o. Zenica obavještava javnost da je potpisan ugovor za izgradnju sistema kanalizacionih kolektora, čime počinje realizacija velikog razvojnog projekta ”Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici”.

Na međunarodnom natječaju, koji je započeo u februaru mjesecu ove godine, pobjedila je kompanija ‘’Mibral’’ d.o.o. Sarajevo, s kojom je potpisan ugovor za izvođenje radova. Potpisu ugovora prethodila je zahtjevna i dugotrajna tenderska procedura, koja je u potpunosti provedena u skladu sa Smjernicama za nabavke najvećeg donatora projekta tj. Njemačke Razvojne banke KfW, pri čemu je banka detaljno kontrolisala i dala saglasnost za svaki korak tenderskog postupka.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 4.216.665,35 EUR (cca 8,25 miliona KM), a rok za izvođenje je 18 mjeseci.

Podsjetimo, projekat “Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici’’ sastoji se od dvije komponente:

  • Komponenta 1: Izgradnja sistema kolektora
  • Komponenta 2: Izgradnja mehaničko – biološkog postrojenja za tretman otpadnih voda.

Komponenta 1, za koju je potpisan ugovor o izvođenju radova, podrazumijeva izgradnju kanalizacionih kolektora ukupne dužine 6.988 metara, uključujući 168 revizionih okana kao i jedne prepumpne stanice. Najznačajniji dio ove komponente predstavlja nastavak izgradnje Glavnog lijevoobalnog kolektora do lokacije budućeg postrojenja za tretman otpadnih voda u Banlozima. Pored toga, veoma je značajna i izgradnja prve faze kolektora Drivuša-Bojin vir, jer u ovom dijelu grada trenutno ne postoji gradski kanalizacioni sistem pa će se izgradnjom ovog kolektora znatno unaprijediti uslovi života stanovnika ovog dijela grada.

Važno je naglasiti, da će u okviru Komponente 1 biti izgrađeni i kanalizacioni kolektori, kojima će se eliminirati odvodnja gradskih otpadnih voda kroz krug kompanije Arcelor Mittal. Naime, razdvajanjem komunalnih otpadnih voda od otpadnih voda industrijskih zagađivača (Arcelor Mittal i RMU Zenica), Grad Zenice će ispuniti uslove iz Akcionog plan i obavezivanja, čime se nameće obaveza pomenutim industrijskim zagađivačima da na odgovarajući način tretiraju svoje otpadne vode prije ispuštanja u rijeku Bosnu, što će imati veoma pozitivan uticaj na zaštitu životne sredine.

Imajući u vidu, da projekat ”Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici” ima za cilj da se na higijenski i ekološki prihvatljiv način izvrši prikupljanje i transport, a potom i odgovarajući tretman gradskih otpadnih voda, Grad Zenica je za realizaciju ovog projekta dobio značajna donatorska sredstva, o čemu su zaključeni odgovarajući ugovori. Ukupan budžet projekta iznosi 19.266.697,00  eura (cca 37,68 miliona KM), a čine ga:

  • Grant Njemačke Razvojne banke KfW u iznosu 13.516.697,00 eura
  • Grant Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švicarske (SECO) u iznosu 4.750.000,00 eura
  • Finansijski doprinos Grada Zenica u iznosu 1.000.000,00 eura.

Uspješnom realizacijom ovog projekta poboljšaće se kvalitet života građana Zenice, kao i kvalitet vode rijeke Bosne nizvodno od grada.

Grafički prikaz trase planiranih kanalizacionih kolektora

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno