Tag - radovi

Ljudi

FOTO: Izražaj u današnjem vremenu

Izražaj u današnjem vremenu… Mnogo načina izražavanja u umjetnosti, nauci, kulturi, a ovo je jedan izražaj naše sugrađanke Azre Emić. Vodilja u svemu...