Tag - zastita

Zenica

Međunarodni dan šuma

Međunarodni dan šuma- S ciljem podizanja svijesti o važnosti svih vrsta šuma i drveća izvan šuma, Generalna skupština UN-a je prvi dan proljeća, 21. mart...

Zenica

“Naš otpad – naša obaveza”

“Naš otpad – naša obaveza”- Udruženje „Pomoć – Pravda – Posredovanje“ (NVO 3P) iz Zenice uz finansijsku podršku Ministarstva za prostorno...

Info

Zaštita bh. proizvoda

Zaštita bh. proizvoda- Potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Nemanja Vasić izjavio je da se u pregovorima BiH sa EU mora po svaku cijenu zaštiti 250...

Info

Odluka o uvozu automobila

Odluka o uvozu automobila- Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo komunikacija i prometa da odmah objavi novu odluku o najnižim tehničkim zahtjevima za...

Zenica

Zaštita okoliša ZDK

Zaštita okoliša ZDK- Programom rada Vlade i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2016.godinu planirana je izrada Kantonalnog ekološkog akcionog plana zaštite...

Info

Krivolov u BiH normalna pojava

Krivolov u BiH normalna pojava- Prema mnogima, civiliziranost i razvijenost jednog društva može se ogledati i po njegovom odnosu prema prirodi i životinjama...