Tag - usluzne djelatnosti

Info

Cijene proizvoda za ličnu potrošnju

Cijene proizvoda za ličnu potrošnju- Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u aprilu su niže...