Tag - pio

Info

Majske penzije od 5. juna

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec maj će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH, u subotu 5. juna 2021...