fbpx

Tag - institucije

Info

Registracija firme u FBiH

Registracija firme u FBiH- Prema izvješću Svjetske banke o lakoći poslovanja za 2016. u kojem je proces registracije poslovnih subjekata analiziran i rangiran...

Info

BiH zbog nemara izgubila osam miliona

BiH zbog nemara izgubila osam miliona  – Bosna i Hercegovina je u prošloj godini izgubila osam miliona KM po osnovu sudskih presuda koje 74 institucije...

Info

Za loš rad institucija BiH nema kazne

Za loš rad institucija BiH nema kazne  – Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH razmotriće revizorske izvještaje za šest...

Info

Prijave protiv korupcije u 2015.

Prijave protiv korupcije u 2015.- Predstavnički dom Parlamenta BiH razmatrat će danas izvještaj o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe...