Tag - ekonomija

Info

Zatezne kamate iscrpljuju firme

Zatezne kamate iscrpljuju firme- Vrlo često spominjana teza o nepovoljnom poslovnom okruženju je dokazivana sa činjenicom da firme u Bosni i Hercegovini rade...

Biznis

Poslovne ideje za mali biznis

Poslovne ideje za mali biznis- Brojni su uspješni poslovi pokrenuti iz dnevnog boravka, radne sobe ili garaže. Upravo zbog toga nije iznenađenje da sve više...

Info

Vlast i mediji

Vlast i mediji- Oko 30 miliona KM se iz budžeta institucija vlasti svake godine prebacuju na račune javnih i privatnih medija u Bosni i Hercegovini. Suma do...

Info

Zaštita bh. proizvoda

Zaštita bh. proizvoda- Potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Nemanja Vasić izjavio je da se u pregovorima BiH sa EU mora po svaku cijenu zaštiti 250...

Info

Pola miliona ljudi u BiH traži posao

Pola miliona ljudi u BiH traži posao- U BiH je krajem januara u evidencijama nezaposlenih bilo 539.098 ljudi i taj je broj 0,28 posto veći u poređenju s...

Info

Gospodarstvo BiH u 2016. će stagnirati

Gospodarstvo BiH u 2016. će stagnirati- Čak tri četvrtine financijskih direktora iz Bosne i Hercegovine očekuje da će razina vanjske financijske i gospodarske...

Info

Privredna nesigurnost u BiH

Privredna nesigurnost u BiH- Prema rezultatima istraživanja konsultantsko-revizorske kompanije “Deloitte”, čak tri četvrtine finansijskih direktora iz BiH...