Tag - bošnjaci

Ibrahim Emić

Bošnjaci, moral i politika

,,Ako je igdje na svijetu bila oligarhijska vlada sa svim zlim posljedicama svoje tiranije, onda su bosanski velikaši bili jedna oligarhijska klika najgore...