Tag - bosna

Naše

Bosna u Savu, Sava u Dunav, Dunav u…

Bosna u Savu, Sava u Dunav, Dunav u Crno More! I odnese naša sjećanja, naše doživljaje. Šta nas veže? Ljudi i rijeke. Ljudi manje, rijeke još od vremena...